LEDER TORSDAG 23. JULI

Sjølberging i heim og hage

SJØLDYRKA: Mange har prøvd seg som gartner i vår. Her fra den urbane grønnsakshagen på Moldegård, hvor det i flere år har vært populært med sjøldyrking.  Foto: Kirsti Edøy

Det gir stor glede å kunne dyrke mat sjøl.

Meninger

Koronakrisen har gitt stor oppmerksomhet om heimedyrking av grønnsaker og nyttevekster. Hagesentra melder om kraftig interesse og økt omsetning. I perioder har det virket som «hele» Norge har fått grønne fingre og skal bli sjølberga på tomater, potet, agurk og salater.

Mye heimeliv har gitt flere mulighet til å få jord under neglene og gleden av å se det spire etter å ha sådd i kasser og bed. Ikke siden krigen for 80 år siden har vel det norske folk hatt så stor interesse for heimelaga matauk. Sjøl om de fleste av oss er et stykke unna gris i hagen og høner på tunet, har det dukket opp en gartner i mange av oss.

Vi vil nok oppleve at det er langt fram til å være helt sjølberga etter våren og sommerens dyrkefeber, men erfaringene som høstes er viktig. Det er greit å vite at poteten kommer fra jorda og ikke fra høna. Respekt for og kunnskap om dyrking og produksjon av mat kan vi ikke få nok av.

På nasjonalt plan har koronakrisen fornyet debatten om sjølberging, vern av matjord og norsk matproduksjon i sin helhet. Vi tror det vil sette spor i lang tid framover i norsk politikk. Sårbarheten i samfunnet er sterkt knyttet opp mot tilgang til mat. Samtidig vet vi at norsk produksjon av mat til eksport (les sjømat) har vært veldig viktig for Norge i dette underlige året. Vi er avhengig av handel over landegrensene uansett. De siste månedene har også vist at vi Norge har hatt god logistikk og robuste kjeder for å bringe mat fra produsent til konsument.

Det gir stor glede å kunne dyrke mat sjøl. Nå står vi framfor den tradisjonelt beste tida for matauk i Norge. Både av det vi sjøl dyrker og det som naturen skjenker oss.

I år vil det være en ypperlig anledning for mange å ta opp igjen kunnskapen om å sanke fra naturen. Blåbær, tyttebær og sopp. Jakt og fiske. Det er store muligheter for den som vil oppleve gleden av å høste mat. Om vi ikke akkurat blir sjølberga, vil det uansett være et veldig godt bidrag til folkehelsa. Hageliv og matsanking er sunt og artig.