LEDER FREDAG 17. JULI

Beboerne har ventet lenge nok

ØNSKER TILTAK: Innbyggerne rundt Sagvegen på Bjørset ønsker fortgang på trafikksikkerhetsarbeidet i området. En trafikkmåling viser at det er behov for tiltak.Foto: Bjørn Brunvoll 

Kommunen gir ikke noe godt svar på hvorfor trafikkmålingene fra 2018 har blitt liggende så lenge.

Meninger

Gjennom flere år har beboerne rundt Sagvegen på Bjørset jobbet for at vegen skal bli bedre sikret. Bjørset Vel har gjentatte ganger hatt kontakt med kommunen om saka. Innbyggerne har foreslått fartsdumper og bedre skilting som tiltak. Mange bruker den aktuelle vegen til og fra skole og barnehage. En trafikkmåling som ble gjennomført i 2018 konkluderte med at det er behov for fartsdempende tiltak. Høyeste hastighet som da ble målt i 30-sona var på 78 km/t.

Molde kommune sier at de forstår at beboerne er utålmodige. Samtidig gir de ikke noe godt svar på hvorfor en trafikkmåling fra 2018 har blitt liggende så lenge. Kommunen viser igjen til ressurssituasjonen, og opplyser at de kontinuerlig jobber for å forbedre tjenestene innenfor de rammene som foreligger. Det er bra at det er budsjettdisiplin i kommunen, men dette må ikke være til hinder for at viktige saker blir løftet opp og tatt tak i. Saka begynner å bli gammel nå. For innbyggerne på Bjørset er svaret fra kommunen derfor utilfredsstillende.

Kommunen viser til at god trafikksikkerhet er lagarbeid. Det er riktig. Sjølsagt må trafikanter langs vegen bidra. I dette lagarbeidet er samhandling mellom innbyggere og offentlige myndigheter viktig. Dette burde være et argument for at saka nå blir tatt tak i og finner sin løsning. Innbyggerne har over tid jobbet med en sak som de mener er viktig. De har spilt inn dette til kommunen, og det har blitt gjennomført undersøkelser som viser situasjonen. Når det gjelder tiltak som fartsdumper, skilting og eventuelt opparbeidelse av fortau kan ikke innbyggerne gjøre så mye mer enn å fortsette påvirkningsarbeidet. Ansvaret for gjennomføring av mulig tiltak ligger på kommunen.

Flere steder i byen er det bekymring for trafikkavviklingen rundt skoler og barnehager. For noen uker siden omtalte Romsdals Budstikke en tilsvarende problemstilling på Kviltorp. Sakene er forskjellige, men en fellesnevner er at det offentlige har mye å hente på bedre samspill med beboere og velforening.