LEDER TIRSDAG 14. JULI

Ikke glem reisemål i Nesset

HELE KOMMUNEN MÅ MED: Masterplan Reiseliv for Molde og Aukra presenterte sist uke nye brosjyrer. Molde og Midsund er godt representert i brosjyren «Opplev Molde».   Foto: Privat

Ingen av de sju reisemålene som løftes frem i den nye trykksaken «Opplev Molde» er fra gamle Nesset kommune.

Meninger

Med støtte fra GassROR har Mesterplan reiseliv 2030 for Molde og Aukra lagd tre nye foldere for å informere turister om aktiviteter og tilbud i Molde-regionen. Trykksakene vil bli gjort tilgjengelig der reisende ferdes. I et år der mange velger ferie i eget land er disse brosjyrene nyttige. Målet er at de turistene skal reise fra regionen med gode ferieminner. Det er positivt at GassROR bidrar med aktivitetsmidler til et slikt prosjekt

I reiselivet er det aksept og tradisjon for at noen spydspisser brukes for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Romsdals Budstikke har tidligere vist til at Midsundtrappene kan være en slik attraksjon for Nye Molde kommune. Samtidig vil det være en forventing om at en trykksak fra en slik avsender speiler mangfoldet i regionen, både tematisk og geografisk.

Ingen av de sju reisemålene som løftes frem er fra gamle Nesset kommune. Dette innebærer for eksempel at turister som mottar brosjyren «Opplev Molde» ikke får vite om Mardalsfossen og Eikesdal.

Under etableringen av en ny kommune vil det være ekstra oppmerksomhet på hvordan man prioriterer. Dette innebærer at det vil være interesse for hva man velger å løfte frem. En satsing på reiseliv vil være viktig for Nye Molde kommune. Vi tror at mangfoldet i kommunen, fra Eikesdal til Midsund er en av kommunens fremste fortrinn. Flere reisemål i det som frem til årsskiftet var Nesset kommune er nevnt i masterplanen. Minst et av dem burde også vært løftet i brosjyren «Opplev Molde» som nå er trykket opp.

Det er viktig å understreke at det ikke er kommunen som er avsender. Masterplanen er finansiert gjennom et spleiselag der det offentlige og næringa selv deltar. Det er utarbeidet et budsjett for perioden fra 2018-2020. Dette viser at like under halvparten av budsjettet på seks millioner kroner kommer fra det offentlige. Prosjektet har tiltak i hele regionen. Dette bør avspeiles i materialet som sendes ut.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger