LEDER MANDAG 13. JULI

Ett steg nærmere jazzmuseum i Molde

JAZZ HELE ÅRET: Festivalsjef Hans Olav Solli og daglig leder Iver Kristian Amundsen i Sensacom har lagt fram forprosjektet for et nasjonalt jazzmuseum i Molde.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Et nasjonalt jazzmuseum i Molde vil gjøre Moldejazz enda viktigere.

Meninger

I dag, mandag 13. juli, starter jubileumsuka for Moldejazz. Årets festival er nummer 60 i rekken av festivaler. Jazzuka blir ikke den folkerike stormønstringen vi er vant til at festivalbyen Molde opplever hver juli, men innafor rammene av det smitteverntiltakene gir rom for, har Moldejazz satt sammen et innholdsrikt og svært ambisiøst program. Konserter kan oppleves både live og virtuelt på nettet.

I jubileumsåret passer det godt å høre at ideen om et nasjonalt jazzmuseum i Molde har blitt tatt godt imot og videreutviklet. Under fjorårets Moldejazz lanserte Vera Henriksen i Romsdals Budstikke ideen om at Molde bør lage et jazzmuseum og dokumentasjonssenter for jazz. Ideen slo an, og ordfører Torgeir Dahl la fram ideen for statsminister Erna Solberg som gjestet festivalbyen. Statsministeren ble begeistret, det samme ble kulturministeren. Fra idé til viderefordeling kan være en krevende etappe, men gode krefter har gått sammen og engasjert konsulenter til å lage et konsept og et forprosjekt som beskriver hva et jazzmuseum kan være. «Det skal ikke være et monter med noe gammelt, men en levende organisasjon og et opplevelsessenter der innholdet skifter. Naturligvis vil historien til Moldejazz være sentral, i tillegg til utstilling, lyd- og lysopplevelser, jazzklubb. Moderne teknologi vil gi besøkende nye opplevelser.

For Molde som kulturby er jazzfestivalen og alt den fører med seg viktig for byens identitet. Det er spennende å lese hvordan et jazzmuseum kan bidra til aktivitet året rundt. Man skal heller ikke undervurdere verdien av at et jazzmuseum skaper arbeidsplasser innen kulturfeltet.

Å etablere en ny kulturinstitusjon koster penger. Det kommende året blir viktig for å få på plass et økonomisk opplegg. Lokalt er viljen stor for å få gjort planene om jazzmuseum til virkelighet. Fylkeskommunen, Gassror, Moldejazz og næringsliv stiller opp. For å sikre langsiktighet til investeringer og drift er det avgjørende med støtte fra staten. Vi forventer at regjeringen ser positivt på søknaden som kommer. Et nasjonalt jazzmuseum lagt til Molde, vil befeste jazzens posisjon og gjøre Moldejazz enda viktigere. Det fortjener 60-årsjubilanten.