LEDER TORSDAG 9. JULI

Derfor er åpenhet viktig i en krise

VIKTIG ROLLE: I en krisesituasjon har de redaktørstyrte mediene en viktig rolle. Det er viktig at man etter første fase av korona har en gjennomgang av pressens arbeidsvilkår.  Foto: NTB scanpix

Det er viktig at man nå har en nøye gjennomgang av hvordan offentlighetsprinsippet ble ivaretatt gjennom den første fasen av koronatida.

Meninger

Norsk Presseforbund har kommet med en oppsummering om medienes situasjon under koronautbruddet. Erfaringene er spilt inn til korona-kommisjonen. Mange av funnene som presseforbundet viser til har vi også gjort lokalt i Romsdal. Mediene har i en krisesituasjon en viktig oppgave med å formidle informasjon. Derfor mener vi at innspillene som nå blir gitt er viktige å ta i betraktning. Dette gjelder både lokalt og nasjonalt.

Et av de viktigste funnene er at streng tolkning av taushetsplikten hindret tilgang til viktig informasjon. Ekstra forvirrende ble det da flere ulike helseforetak praktiserte dette ulikt. Mangelfull rapportering om smittesituasjonen i et område gjør det vanskeligere for befolkningen å vurdere risiko og sammenlikne ulike regioner i landet. Dette er et punkt som helsemyndighetene bør se nærmere på. Vi støtter Norsk Presseforbund som mener at man i vurderingene la for liten vekt på allmennhetens informasjonsbehov.

Da Norge stengte ned rammet dette også åpenheten i lokaldemokratiet. Viktige møter ble flyttet over til digitale kanaler, og det tok tid å få på plass løsninger som sikret offentligheten full tilgang. Dette gjaldt også i rettssystemet. Det er viktig at man nå har en nøye gjennomgang av hvordan offentlighetsprinsippet ble ivaretatt gjennom den første fasen av koronatida. En kritisk gjennomgang vil gjøre at man finner viktige læringspunkt for framtida. Det tror vi er nyttig ettersom flere møter og prosesser vil bli gjennomført digitalt de kommende månedene og åra.

I en krisesituasjon har mediene en viktig rolle. Dessverre tok det tid før mediene ble definert som viktig samfunnsfunksjon. Presseorganisasjonene har i etterkant etterlyst bedre tilrettelegging og smittevern på pressemøter. Det er også viktig at man ser på om man kunne ha vært mer åpne og tilrettelagt for at pressen i enda større grad kunne fått adgang til å dokumentere en av de største krisene som har rammet landet.