LEDER TIRSDAG 7. JULI

Sommerregning ga unødig forvirring

STORT HOPP: Når eiendomsskatten for to kvartal samles på en faktura blir regninga høg. Fort mange kom dette som en overraskelse.  Foto: Bjørn Brunvoll

Kommunen bør ha forståelse for at mangelfull informasjon om eiendomsskatt gir utfordringer.

Meninger

Mange innbyggere i Molde kommune fikk seg en overraskelse da de mottok regning for eiendomsskatt og offentlige avgifter for andre kvartal. En ny taksering gjorde at eiendomsskatten for første kvartal ble satt på vent. Kommunen varslet om dette da de sendte ut faktura i mars. Dessverre var det mange innbyggere som enten hadde glemt eller ikke lest dette. Kommunen har sitt på det tørre når de nå sender ut ny regning, samtidig kommer de ikke bort fra at dette ble en ubehagelig overraskelse for mange å få tett inn i sommerferien.

Molde kommune innrømmer at informasjonen kunne vært bedre. Det er bra. Med denne innrømmelsen bør de også gå gjennom sine rutiner slik at man unngår at noe slikt skjer igjen. Det er flere grunner til at man burde vært ekstra nøye med informasjonen denne gangen. Våren har vært spesiell for mange. Arbeidsledigheten er høg, og mange har vært permittert fra sine jobber. I tillegg medfører den varsla takseringen usikkerhet. Fakturaen for andre kvartal kom bare noen dager etter at mange innbyggere hadde mottatt brev om ny taksering. Mange satte nok disse to hendelsene i sammenheng. Både kommunen og lokalavisa mottok mange henvendelser fra fortvilte innbyggere. For enkelte var regninga flere tusen kroner høgere enn normalt.

Kommunen har varslet at det er mulig å søke om betalingsutsettelse. I første omgang er det mulig å få utsettelse i to uker. Kommunen bør se om det er praktisk mulig å utsette ytterligere, det vil si opp mot en måned. Det tror vi vil være en god håndsrekning til de som fikk denne regninga som en ubehagelig opplevelse. At man på utsendelsesdagen nærmest måtte lete på kommunens nettsider for å finne informasjon om hva som hadde skjedd gjør ikke situasjonen noe bedre. Dette sammenfalt også med ferieavvikling slik at kapasiteten til å svare folk over telefon var redusert. Det er opprettet gode digitale løsninger for å forstå regningene, men kommunen bør ha forståelse for at dette kom skjevt ut og at manglende informasjon skapte unødig forvirring.