LEDER LØRDAG 4. JULI

Betryggende smitte-vern ved sjukehusa

«Det er betryggende hvordan ledelsen har tenkt og gjennomført smitteverntiltak.»

Vikarer fra utlandet: Direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal ba tidlig sjukehusa forberede sommeren uten bruk av utenlandske vikarer.   Foto: MARIT HEIENE

Det er betryggende hvordan ledelsen har tenkt og gjennomført smitteverntiltak

Meninger

Direktør Øyvind Bakke var forutseende da han allerede i mars ga sjukehusa i Møre og Romsdal beskjed om at de måtte forberede seg på en sommer uten like stor bruk av vikarer fra utlandet som tidligere år. Direktøren i Helse Møre og Romsdal forsto allerede da regjeringa besluttet å stenge ned store deler av landet for å forhindre koronasmitte, at smittesituasjonen med covid-19 ville sette helsevesenet – og sjukehusa spesielt – på prøve. Sjukehusa må forhindre at covid-19 viruset sprer seg når pasienter kommer til sjukehus, og ansatte må skjermes mot smitte, og ta alle forholdsregler for å ikke bringe smitte meg seg inn i sjukehus. Siste oversikt vi har sett, viser ingen pasienter på intensiv eller i respirator ved sjukehusa her i fylket.

Det er lett å følge resonnementet Helse Møre og Romsdal har fulgt helt siden mars: Koronasituasjonen har gjort det problematisk å få utenlandske helsearbeidere inn til Norge. Ved å holde bruken av utenlandske vikarer så lav som mulig, forhindrer man at smitte kommer inn i helsevesenet. Dessuten er det bruk for helsearbeiderne i heimlandet.

I nyhetene har vi hørt om tilfeller der svenske vikarer har fått unntak fra karantenebestemmelsene, og så har det vist seg at de har vært smittet av covid-19. Ved Helgelandsykehuset og Nordfjord sjukehus har pasienter og ansatte blitt berørt etter at svenske vikarer har fått påvist smitte. I Møre og Romsdal har sjukehusansatte vist stor fleksibilitet for å få driften av sjukehusa til å gå knirkefritt, blant annet har mange akseptert tre ukers ferie i stedet for fire ukers ferie, som de ofte har fått sammenhengende. Men også denne sommeren trengs utenlandske vikarer med viktig kompetanse.

Helsemyndighetene har skjerpet kravene til testing av helsepersonell fra utlandet; to ganger i løpet av 48 timer skal de testes, og ingen skal ut i arbeid før testene viser at vikarene er uten smitte. Innskjerpingen av testingen har vært nødvendig. Det er betryggende å se måten ledelsen i Helse Møre og Romsdal har tenkt og gjennomført smitteverntiltak.