LEDER ONSDAG 17. JUNI

Kunstnere frykter de ikke lenger kan leve av kunsten

«Rapporten er en alvorlig bekymringsmelding fra en bransje som fortsatt har store utfordringer på grunn av restriksjonene.»

KRISEPAKKER TIL KULTURLIVET: Kulturminister Abid Raja har sagt at han ønsker et rikt kulturliv under og etter krisen. Derfor bør han vurdere å forsterke støtten til kulturlivet.   Foto: Scanpix

Meninger

En ny rapport viser at en av fire kunstnere er redd for at de ikke lenger kan livnære seg av kunsten. Årsaka er konsekvensene av tiltakene som er innført for å stoppe smittespredning. Dette kommer fram av en rapport som Handelshøyskolen BI og Menon Economics har laget en for Kulturrådet.

Flere kunstnere sier til NRK at tiltakene som så langt har kommet fra Regjeringen ikke er tilstrekkelig. De har i løpet av noen måneder opplevd at oppdragsmengden har blitt kraftig redusert.

Kulturlivet har etter beste evne prøvd å tilpasse seg en ny hverdag. Restriksjonene på store folkemengder gjør at festivaler og konserter er avlyst eller kraftig redusert. Med dette forsvinner inntektsgrunnlaget til store deler av næringa. Ikke bare de utøvende kunstnerne, men også de som jobber med infrastrukturen rundt.

Mange av disse er små virksomheter eller sjølstendig næringsdrivende. Det gjør at de er ekstra sårbare når oppdragene uteblir. Resultatet kan bli at mange lovende kulturformidlere søker mot andre bransjer.

Digitale strømmekonserter har vært viktig for å opprettholde aktivitet. Dette har gitt nye muligheter og vil føre til en endring, også etter korona. Sammenliknet med konserter og utstillinger er inntektspotensialet rundt digitale arrangement likevel begrenset. Rapporten viser at situasjonen gjør at aktørene i bransjen er blitt mer bekymret for framtida.

Kulturministeren har sagt at han ønsker tiltak som sikrer et rikt kulturliv både under og etter krisen. Rapporten som nå ligger i hans departement bør tas på stort alvor.

Arbeiderpartiet har varslet at de ønsker mer støtte til kulturlivet gjennom en forbedring av krisepakkene. Undervegs har man sett at ikke alle tiltakspakkene har truffet slik myndighetene har ønsket.

Derfor bør denne rapporten sees på som en alvorlig bekymringsmelding fra en bransje som fortsatt har store utfordringer på grunn av restriksjonene.