LEDER TIRSDAG 19. MAI

Feiring med kreativitet og samhold

Samtidig som folk måtte holde avstand viste kongeparet at det er mulig å kjenne samhold og tilhørighet, fra vest til øst. Det ble bilder for historiebøkene.

STORT ØYEBLIKK: Det var en stor overraskelse da kongeparet suste rundt i Oslos gater i åpen bil. De mange overraskelsene gjør at nasjonaldagsfeiringen vil bli husket lenge.  Foto: Scanpix

Samtidig som folk måtte holde avstand viste kongeparet at det er mulig å kjenne samhold og tilhørighet, fra vest til øst. Det ble bilder for historiebøkene.

Meninger

Det ble en annerledes feiring av nasjonaldagen. De store folkemengdene uteble. Smittevern sto i sentrum, og deler av feiringen ble derfor flyttet over til digitale flater. Både lokalt og nasjonalt er det mange som har jobbet mye for at det skulle bli en flott feiring. Deres innsats reddet på mange måter dagen. Sjølsagt saknet mange barnetogene. Samtidig fikk man gjennom dagen stadige små påminnelser om feiringens betydning. Summen av gode ideer, vilje, glede og engasjement er det som virkelig står igjen. På landets store festdag så man styrken i samhold og tilhørighet.

Kongefamilien bidro til at 17. mai 2020 ble en festdag som vil bli husket. I kveldstimene søndag fikk Slottet fortjent skryt for hvordan de håndterte situasjonen. Innslaget med vinking fra slottsbalkongen var flott. Den virkelig store overraskelsen var likevel kongeparets biltur gjennom hovedstadens gater. Det skapte energi og glede samtidig som det illustrerte kongeparets omtanke for folk på en god måte. Samtidig som folk måtte holde avstand viste kongeparet at det er mulig å kjenne samhold og tilhørighet, fra vest til øst. Bildene av glade mennesker som vinker til kongeparet blir et sterkt minne fra en annerledes dag. De føyer seg inn i en stolt historie av bilder der kongefamilien står sammen med landets innbyggere.

I Romsdals brukte folk båter, biler og traktorer for å markere festdagen. Fra hager og balkonger vinket folk med flagg. Det var kanskje en roligere nasjonaldag enn det folk var vant til. Samtidig var det mye glede og kreativitet å se. Det er noe fint i at folk anstrengte seg litt for å holde avstand, også på nasjonaldagen. Kampen mot viruset har blitt en nasjonal dugnad. En kamp der man står sterke dersom man opptrer samlet. Ved siden av stolthet over landets historie ble nasjonaldagsfeiringen i år en markering av at kreativitet og samhold styrker Norge.