LEDER LØRDAG 2. MAI 2020

Én av åtte plasser på Stortinget er alarmerende svakt for Romsdal

Trangere nåløye for å få stortingsplass

På tinget 2017: F.v. Knut Flølo, Jan Steinar Engeli Johansen, Else-May Botten, Steinar Reiten, Fredric H. Bjørdal, Jenny Klinge, Vetle Wang Soleim, Helge Orten, Marianne Synnes.   Foto: RICHARD NERGAARD

Meninger

Møre og Romsdal kommer svekket ut ved stortingsvalget neste høst. En ny fordeling mellom fylkene fører til at Møre og Romsdal ikke lenger skal ha ni representanter på Stortinget, men åtte. Stortinget skal fortsatt ha 165 folkevalgte. To av fylkene som har hatt sterkest vekst i folketallet, Oslo og Akershus, får til sammen tre flere representanter. De to østlandsfylkene vil dermed ha 39 plasser i nasjonalforsamlinga. Fylkene som blir svekket med den nye ordningen er distriktsfylker som Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud.

Færre stortingsplasser innebærer at nåløyet for å bli valgt til Stortinget blir trangere. Ved forrige stortingsvalg, i 2017, benyttet 145.000 av innbyggerne i Møre og Romsdal seg av retten til å stemme. Valgsystemet er komplisert, der småpartiene kjemper om utjevningsmandat, men sterkt forenklet forklart måtte hver av de ni politikerne ha rundt 16.000 stemmer i ryggen. Når dette fylket får én stortingsplass mindre, vil den samme forenkla regnemåten vise at det trengs 18.000 stemmer for hver stortingsplass.

Hvem som gis muligheten til å bli valgt til Stortinget, avhenger mye av hvordan partiene setter opp valglistene. Vi kommer ikke utenom at postadressen fortsatt vil være viktig i nominasjonsprosessen. Inneværende valgperiode har Romsdal to av de 9 plassene på Mørebenken; Else-May Norderhus og Helge Orten. Norderhus skal bli fylkesmann. Partiene er i ferd med å finsikte kandidater, men slik det ser ut nå kan Helge Orten (H) bli eneste romsdaling på Stortinget fra 2021. Én av 8 plasser er alarmerende svakt for Romsdal! Sunnmøres dominans vil bare bli sterkere, med Sylvi Listhaug (Frp), Jon Georg Dale (Frp), Randi Walderhaug Frisvold (KrF), Fredric Holen Bjørdal (Ap) og en kvinnelig Høyre-kandidat. Nordmøre får trolig bedre uttelling enn Romsdal, med Jenny Klinge (Sp), en kvinnekandidat fra Ap og SV med førstekandidat fra Nordmøre.

Utviklinga av dette fylket avhenger også av at staten forstår utfordringene vi har: Beholde flere av ungdommene, gi næringslivet muligheter til utvikling og sørge for at fylket knyttes sammen med bedre samferdselsløsninger som ferjetilbud og bedre standard på vegene. For å bli hørt, er Møre og Romsdal avhengig av dyktige stortingspolitikere.