LEDER TORSDAG 30. APRIL

Vegvedlikeholdet er for dårlig i Norge

Problemet er synlig og følbart på store og små veger.

Avslitt asfalt: Dessverre et altfor vanlig syn på norske veger. her fra Frænavegen i Molde. Foto: Bjørn Brunvoll 

Meninger

Det er ingen land i verden som kan måle seg med Norge i trafikksikkerhet. En enestående utvikling gjennom flere tiår har gjort ferdsel langs norske veger tryggere og tryggere.

Vi kan gi mange svar på hva som har gitt så gode resultat. Det handler om teknisk utvikling, på bedre kunnskap, god informasjon og virkningsfulle holdningskampanjer. Kontroll og overvåking, både manuelt og automatisk er også en viktig del av bildet. År for år har antallet drepte og alvorlig skadde gått nedover, og «nullvisjonen» om ingen trafikkdrepte framstår fortsatt som en riktig visjon for trafikksikkerhetsarbeidet.

Samtidig ser vi at det er muligheter til å forsterke innsatsen for å forhindre tragedier i trafikken. Et meget godt eksempel omtalte vi ved starten av denne uka. – Enkelte steder er vegene nå så dårlige at det kan bidra til at det skjer ulykker, alarmerte politispesialist trafikk, Kjellbjørn Riise Johansen i Molde. Han mener vegene er blitt betydelig dårligere de siste åra.


Politiet slår alarm om farlige veger

– Enkelte steder er vegene nå så dårlige at det kan bidra til at det skjer ulykker

Vegene er blitt betydelig dårligere de siste årene, mener politispesialist trafikk, Kjellbjørn Riise Johansen. Nå slår han alarm.


Alle som kjører bil, motorsykler eller for den saks skyld sykler langs veger i vårt område, vil nok være enige med politimannen. Altfor mange steder er det store og små hull, djupe spor som fylles med vann når det regner og avrevet asfalt på lange strekninger. Problemet er synlig og følbart på store og små veger, både på lite og mye trafikkerte steder.

Fylkesvegsjef i Møre og Romsdal, Ole Jan Tønnesen, bekrefter også det vi alle opplever på vegene. Vedlikeholdsetterslepet er stort i vårt fylke, slik det er i resten av Norge. Det er en kjent sak at det politisk ofte er større iver for å bygge nye veger, enn å prioritere godt nok vedlikehold av de vegene vi allerede har.

Tiltakspakkene for vedlikehold av veg bør være en satsing av staten framover. Og det må gjelde hele vegnettet, for etterslepet er stort på alle nivå. Gode veger er bra for næringslivet, det reduserer slitasjen på framkomstmidlene og ikke minst – det er godt for å trygge liv og helse i trafikken. Nå er tida for å satse på bedre vedlikeholdte veger.