LEDER ONSDAG 1. APRIL

Lokalt næringsliv sliter - kommunene må ta aktiv rolle

Mange kommuner jobber nå med lokale krisetiltak til næringslivet.

LOKALE TILTAK: Fredag skal Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) møte lokalt nøringsliv. Molde sentrum trenger støtte når restriksjonene oppheves.   Foto: Vidar Myklebust

Meninger

Det lokale næringslivet sliter etter koronautbruddet. Tirsdag la regjeringa fram en ny krisepakke til næringslivet. Mange av de store tiltakene ligger der. Samtidig ser vi at mange norske kommuner nå jobber sammen med næringslivet om lokale krisetiltak. Arrangementsstøtte, innovasjonsmidler og reduserte kommunale avgifter er blant tiltakene som innføres. Arbeidsprosessene med disse krisetiltakene bringer kommune og næringsliv tettere sammen.

Molde sentrum sendte for vel en uke siden et brev til Molde kommune med forslag til tiltak. I slutten av denne uka skal ordfører Torgeir Dahl møte næringslivet i et webinar arrangert av Molde næringsforum. Disse initiativene bør føre til et videre arbeid med en lokal tiltakspakke for næringslivet i kommunen, og sentrum spesielt. Dette er en spesiell situasjon, og det er viktig at man da våger å vurdere tiltak som ikke tidligere har fått plass i et presset budsjett. I tillegg til den økonomiske effekten er det et sterkt signal dersom kommunene nå strekker ut ei hånd til næringslivet.

Flere norske byer har allerede hatt tiltakspakker oppe til politisk behandling. Det er mulig å se en slik prosess i flere etapper. Akkurat nå trenger næringslivet tiltak som kan brukes for å raskt få aktiviteten opp når restriksjonene oppheves. Det er viktig for å få i gang handelen og skape ny aktivitet. Det er viktig at de politiske partiene viser interesse for problemstillingen, snakker med de næringsdrivende og kommer opp med forslag til mulige løsninger. I tillegg bør kommunen se om det er bygge- og vedlikeholdsprosjekt som det nå er naturlig å framskynde.

Lokalt er man flere ganger kommet opp med gode fellesprosjekt for regionen. I flere av disse prosjektene har Gass-ROR spilt en viktig rolle. Der det er naturlig bør kommunene søke sammen og se på mulige tiltak. Spesielt når det gjelder innovasjonsstøtte kan det være fornuftig å søke samarbeid innad i regionen. Erfaring viser at mange gode ideer kan dukke opp i utfordrende tider. Med litt starthjelp kan de utvikles til varige forretningsprosjekt.