Leder fredag 20. mars 2020:

Felles innsats for god hjemmeskole

Lærerne har lagt ned en kjempeinnsats for å få hjemmeskolen til å fungere.

Ny skolehverdag: Foreldre og barn over hele landet rigger seg til heimeskole. Skolen har på kort tid fått opp etfungerende system for heimeundervisning. 8Foto: Rigmor Sjaastad Hagen 

Meninger

Sist torsdag ble alle skolebarn i Norge sendt heim på ubestemt tid. I løpet av en uke har den norske skolen blitt heldigital. Små og store elever sitter nå heime og følger undervisningen over nettet. Dette er en stor utfordring for alle som er involvert. Løsningen er sjølsagt ikke fullgod. Men den første uka har vist at det er mye som er mulig, og lærerne har lagt ned en kjempeinnsats. Både barn og voksne har vist stor omstillingsevne. Slik kan man hindre at stengte skoler skaper et nytt læringsgap.

Situasjonen som nå har oppstått viser betydningen av det digitale læringsløftet som har blitt gjennomført de siste åra. For bare noen år siden ville en heimeskole hatt langt større utfordringer. Både lærere og elever i Romsdal har gjennom dette skoleåret blitt mer vant til digitale læringsmetoder. Det får alle stor nytte av i situasjonen som nå, og heimeundervisning vil gjøre at kompetansen på akkurat dette området vil være større når alle etter hvert kan vende tilbake til skolen.

Skolene var i forskjellig grad forberedt på situasjonen. Det er verdt å gi ekstra ros til de som gikk foran, ettersom erfaringer og suksesshistorier nå deles raskt. Dette bidro til at heimeskolestrukturen raskt kom opp. Det at lærerne har daglige digitale opprop er viktig av flere årsaker. Dette gir viktig innsyn, og kontakt mellom heimene og det offentlige. Det bidrar også til at oppmøte blir mer forpliktende for alle,

Elevene vil i ulik grad lykkes med heimeskole. Det er en risiko for at dette vil ramme de som har tilrettelagt undervisning i den vanlige skolehverdagen. Derfor er det viktig at skolen allerede nå tenker på hvordan de skal kompensere for dette i fortsettelsen, spesielt dersom situasjonen med heimeskole blir langvarig. Helse skal komme først, men det er viktig at skolen forbereder tiltak som gjør at man raskest mulig kan ta igjen det tapte når hverdagen vender tilbake. Dette vil kreve ekstra ressurser inn i skolen.