LEDER MANDAG 9. MARS

Hvert barn er gull verdt for kommunen

Hvem blir først til å sette av et helt kommunestyre for å snakke om fødselstall?

Barn er gull for levende lokalsamfunn: Ronja Sofie Leikarnes Alsaker er ettertraktet som innbygger.   Foto: RICHARD NERGAARD

Hvem blir først til å sette av et helt kommunestyre for å snakke om fødselstall?»

Meninger

Den beste oppskrifta for å få vekst og optimisme i kommunen din, er at det fødes mange barn. De som har innsikt i økonomien, vet hvor mye penger kommunen får fra staten for hvert barn. I tillegg til at barnetallet påvirker økonomien, danner antall barn grunnlaget for utrolig mange tjenester og aktiviteter i lokalsamfunnene. Vi kan trygt slå fast at hvert eneste barn beriker kommunen de bor i.

Nylig fikk vi tall som viser hvor mange barn som ble født i hver enkelt kommune i fjor. I Midsund ble det som eksempel født 26 barn – det høgeste tallet fødsler på flere år. Også i Vestnes var det hyggelige tall; flere nyfødte i 2019 enn de to foregående åra. Andre kommuner hadde nedgang i fødselstallet, blant dem Molde, Rauma og de to kommunene Fræna og Eide før de gikk sammen til Hustadvika kommune. I 2018 hadde halvparten av kommunene i Møre og Romsdal nedgang i tallet på fødte. Fødselstallene bør interessere alle, for antall barn virker inn på alt fra barnehagetilbud, helsestasjon, grunnskole, rekruttering til aktiviteter av alle slag og boligbygging.

Altfor sjelden tar de som er med og styrer kommunene seg tid til å diskutere det store bildet: Hvordan få flere barnefamilier? I stedet for å være i forkant og spørre: «Hva er det viktigste vi kan gjøre for at unge mennesker skal velge å bosette seg i kommunen og få barn?», ser vi at alarmen først går når det blir snakk om å legge ned skoler eller redusere aktivitetstilbud for barn og unge. En annen problemstilling er hvordan kommuner og fylkeskommunen sammen kan øke attraktiviteten. I år har fylkeskommunen fått mest oppmerksomhet for å legge på ferjetakstene og gjøre det dyrere og mer tungvint for folk å reise. Vi etterlyser flere lokale debatter om hvordan arbeidsmarkedet fungerer i den enkelte kommune, hvordan kollektivtilbudet skal være og hvilken mulighet kommunen har til å påvirke utviklinga. Det bør også være interessant å diskutere hva omdømmet til kommunen har å si for å trekke til seg nyetablerere og for trivsel og optimisme. Hvilken kommune blir den første til å sette av et helt kommunestyremøte for å snakke om fødselstall og barn?