LEDER TORSDAG 6. FEBRUAR

Ingen privatsak å bryte fartsgrensene - riktig av Hareide å sette sikkerhet først

Vil ha flere, ikke færre: Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ha flere, ikke færre, strekningsmålinger.   Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det er ingen privatsak å bryte fartsgrensene.

Meninger

Knut Arild Hareide (KrF) vil reversere regjeringens politikk i å begrense bruken av automatisk trafikkontroll (ATK) med gjennomsnittsmåling. Samferdselsminister Hareide sier at han vil heller ha mer snittmåling på norske veger.

Hareides ønsker om flere fartsmålinger, og ikke færre slik Frp fikk gjennom i sin tid i regjeringa, kan redde liv. All tilgjengelig forskning viser at slik fartsmålinger, streknings-ATK, reduserer dødsulykker og alvorlig skadde betydelig. Ved strekningsmåling blir gjennomsnittsfarten målt mellom to fotobokser.

Færre bilister blir tatt i automatisk trafikkontroll viste tall fra i fjor. Det kan det være flere gode grunner til. Norge har et høgt nivå på fartsbøtene. Det koster dyrt å kjøre for fort. Samtidig er det også varsling alle steder hvor det gjennomføres ATK. Men uansett årsak kjører vi mer lovlydig og dermed også med lavere risiko.

Det er rundt 300 fotobokser i Norge. ATK har vært en del av trafikksikkerhetsarbeidet i Norge og er en suksesshistorie. Ingen land i verden kan vise til bedre resultat i forebygging av alvorlige trafikkulykker. Strekningsmåling er et trafikksikkerhetstiltak som fungerer.

Trygg trafikk advarte da Frp i fjor ønsket å redusere bruken av streknings-ATK. Det lød hult da det ble argumentert med at fjerninga av fotobokser ville redusere overvåkingen i vårt samfunn. Det er ingen privatsak å bryte fartsgrensene.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud i Frp synes, ifølge NRK, at det er veldig synd hvis Hareide ikke følger det som står i Granavolden, og mener det er veldig tydelig i plattformen at bruken av fotobokser med gjennomsnittsmåling skal begrenses.

Etter vår mening gjør samferdselsminister Hareide det rette når han snur i denne saka. Å redusere bruken av streknings-ATK har ingen støtte hos dem som med rette kan påberope seg å ha ekspertise på trafikksikkerhet. Det finnes bedre, viktigere og mindre farlige saker for å vise at man er bilistenes parti.