LESERINNLEGG

Bali uten bachelor

Det er på tide å rydde opp i titler uten krav til innhold.
Meninger

De fleste yrker som innebærer det å hjelpe andre mennesker med kropp og muskler krever flere år med utdanning. Dette er ikke tilfellet for de som er personlige trenere. For disse mennene og kvinnene som veileder andre mennesker i treningens kunst, holder det tydeligvis med seks måneder på kurs i provinsen Bali i Indonesia. Jeg skal ikke legge opp til noen videre kritikk av statsfinansierte sydenturer hvor man lærer å løfte vekter – men det er betimelig å spørre seg om dette er en prioritering staten Norge skal gjøre dersom det ikke fører til en fullstendig utdanning.

Kjernen til problemet er den manglende kompetansen. Det er i dag et økende behov for personlige trenere, og mange av disse tar seg også godt betalt– på linje med fysioterapeuter, kiropraktorer og andre med en faglig godkjent utdanning på bachelor eller masternivå. Samtidig er det vanskelig å sette spissen på hva tittelen «personlig trener» faktisk innebærer. Faktum er at dette kan være en person med lang utdanning innen sitt fagfelt, men det kan også være en person med kun et 2 ukers kurs i benkpress fra Bali.

Når man får dekket opplæringen sin av statens lånekasse er det naturlig at det stilles krav. Vi kan ikke ha hundrevis av personlige trenere med ulik kompetanse som yter tjenester av ymse kvalitet. Utdanningen burde derfor kvalitetssikres, slik at en ivaretar tryggheten til de som benytter seg av tjenesten. I den sammenheng er det også en utfordring at flere personlige trenere tilbyr kostholdsveiledning – noe mange av de absolutt ikke har kompetanse til.

«I et samfunn hvor psykiske lidelser, spiseforstyrrelser og usunne selvbilder er et stadig økende problem, er vi ikke tjent med at en gjeng instagram-trenere uten tilstrekkelig utdanning skal ta seg betalt for å veilede unge mennesker.»

Store biceps, fine bikini-bilder og et vaskebrett på magen forutsetter nemlig ikke kompetanse og kunnskap, selv om det tilsynelatende virker slik.

Mitt håp er nå at Møre og Romsdal Høyre vil være med å sette konkrete krav til hva det innebærer å være personlig trener, og om det her skal kreves en bachelorgrad så er ikke det å forakte. Jeg vil derfor foreslå at dette vedtas på vårt fylkesårsmøte i februar - og derifra går videre til vårt landsmøte.

Falk Øveraas, Fylkestingsrepresentant Møre og Romsdal Høyre