LEDER LØRDAG 25. JANUAR:

Må lytte til distriktenes behov

«Distriktsministeren må argumentere for distriktenes interesser inn i regjeringa.»

Distriktene får egen statsråd: Linda Hofstad Helleland er nyutnevnt statsråd for distriktene. Hvordan vil hun målbære distriktenes interesser?   Foto: SCANPIX

Distriktsministeren må argumentere for distriktenes interesser inn i regjeringa.

Meninger

Statsminister Erna Solberg presenterte fredag formiddag sin nye trepartiregjering, bestående av politikere fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre. Ikke før var gratulasjonene og blomsterhilsenene formidlet og nøklene til kontorene levert til de nye statsrådene, før spekulasjonene var i gang: Hva kan landets nye regjering få til? Trepartiregjeringen er en mindretallsregjering, noe som innebærer at regjeringa må finne fram til løsninger gjennom forhandlinger med andre parti i Stortinget for å sette politikken ut i livet.

I Møre og Romsdal har vi vært godt vant med å ha statsråder med postadresse i dette fylket; fire statsråder i den avgåtte regjeringa. I den nye regjeringa har Møre og Romsdal ingen statsråd. To av statssekretærene har tilhørighet her; Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet og Heidi Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nyvinningen er posten som distriktsminister. Det blir interessant å se hva slags rolle Linda Hofstad Helleland (H) får i regjeringa. Når statsminister Solberg gir en av statsrådene tittel distriktsminister, skapes det forventninger. Folk i distriktene har opplevd at distriktshensyn ikke har stått høyest på regjeringens dagsorden. Noen eksempler: Bompengeopprøret, aksjonene mot dyrere ferjebilletter, mangel på penger fra staten til å holde ved like fylkesvegnettet, uro rundt helsetjenestene og sjukehusøkonomien og bekymringen for at politiet ikke er på pletten når folk opplever kritiske situasjoner.

Opptrer Linda Hofstad Helleland klokt, kan hun bli en lyttepost og formidler av distriktenes behov. Hun må argumentere for distriktenes interesser inn i regjeringa. Det mangler ikke på saker folk i distriktene er opptatt av: Kommunenes økonomi og dermed tjenestetilbud, vegstandarden og utgiftene folk betaler for å reise med ferjer. Ei anna viktig sak er utbygging av breiband til hele landet. Den digitale utbyggingen er avgjørende for at folk skal kunne bo og drive næringsvirksomhet i små bygder like naturlig som i folketette områder. Den nye regjeringa kommer til å bli fulgt med argusblikk og hvordan den opptrer overfor distriktsregioner som Møre og Romsdal.