LEDER MANDAG 20. JANUAR

Pasientrom viktigere enn fasadeplater

HAR ANSVARET FOR NYBYGGET: Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal er i gang med å tegne om nysjukehuset på Hjelset for å få bygget mer effektiv og prisen ned.   Foto: Richard Nergaard

Designet er viktig, men funk- sjonene sjukehuset skal ha, er og blir det aller viktigste.

Meninger

Meldingen om at akuttsjukehuset på Hjelset må tegnes om, kom for mange som en overrumplende nyhet. Det har festet seg et inntrykk av at nysjukehuset var ferdig designet, og at det kun gjaldt å se på materialvalg og luke ut kjekt-å-ha-areal. Realitetene er annerledes.

Sjukehusbygget slik det var tegnet, inneholdt for mange korridorer, for kompliserte føringsveger for teknisk innhold, valg av fasadeplater for kostbart og ideen om at lyset skulle strømme gjennom bygget betinget store glassflater. Det framstår som en gåte hvorfor ingen i prosjektstyre eller prosjektledelsen fram til 2018 trakk i nødbrensen for å få sjukehusbygget over på et nøkternt spor.

Den nye prosjektledelsen for SNR har ikke hatt annet valg enn å ta en omstart på hvordan sjukehusbygget kan bygges rimeligere, innafor kostnadsramma på 2,1 milliarder kroner.

Alt planleggingsarbeid med akuttsjukehuset skal ikke kastes i søppelbøtta, selv om vi skal være forberedt på at nybygget ikke lenger skal utformes som tre tårn med innvendige lysgårder.

Designet på bygget er viktig, men funksjonene er og blir de aller viktigste. Arealene som er tatt ut fra hovedbygget er kontorer og endrede garderober. Økonomene er opptatt av forholdet mellom netto bygningsareal og brutto bygningsareal. Og det er bruttoarealet som må knas.

Det mener prosjektorganisasjonen bare kan skje ved at man tegner om bygget, dropper glasskupler og arkitektoniske spesialkonstruksjoner.

Sett fra pasientenes side er det viktigste at pasientrommene og behandlingsrommene ikke rammes. Pasienter skal ha dagslys inn på rommet. Det er betryggende når prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal så tydelig understreker at kapasiteten ikke skal reduseres, og at alle funksjoner som er planlagt til Hjelset, ligger fast.

Det hviler et stort ansvar på de som har tatt på seg å bygge akuttsjukehuset å holde tidsplanen. Flere utsettelser vil ikke bli godtatt. Det er derfor oppløftende å høre at det jobbes under høyt trykk med å utforme bygget, med tegninger som publikum og ansatte får se i løpet av få måneder. Byggestart i løpet av dette året må fortsatt ligge fast.