LEDER TORSDAG 16. JANUAR

Riktig å stille krav til cruisetrafikken

TETT TRAFIKK: Rekordmange cruiseskip besøkte Norge i fjor. I år skal besøket bli enda større. Det reiser mange kritiske spørsmål.  Foto: Jon-Helge Indbjør

I sum regnes cruiseskipene blant verstingene i klimautslipp.

Meninger

Aldri har det kommet så mange cruisebesøk til Norge som i fjor. I 2019 var det cirka 2300 cruiseanløp til Norge, fire år tidligere var det 1700 anløp. Nå kommer det cruiseskip hver eneste måned året igjennom, og det har reist flere kritiske spørsmål om veksten.

Mens cruiseskipene ligger til havn, slipper de ut både klimagasser og skitten eksos. Passasjerene har gjerne tatt fly fram til startsted for cruiset og fly heim igjen etterpå. I sum regnes cruiseskipene blant verstingene i klimautslipp. CO2-utslipp per forbrukte krone for en australsk cruiseturist er ifølge rapporten nesten 70 ganger høgere enn for en turist fra Sveits, ifølge en rapport NHO la fram i november.

Samtidig er cruiseturistene blant de mindre lønnsomme besøkene vårt reiseliv har. Flere undersøkelser har vist at av turistene som kommer med cruiseskip bruker lite penger på stedene de besøker. Næringa er i stedet basert på at gjestene skal bruke mest mulig av pengene om bord på båten.

For de mest besøkte turistmålene har trafikkveksten vært nesten uhåndterlig. Med for dårlige sørvistilbud og trengsel som resultat. Steder som Bergen og Geiranger har sett seg nødt til å begrense besøket.

I år er det ventet ytterligere vekst i cruisetrafikken. Omtrent halvparten av norske cruisehavner, som Molde, Ålesund og Åndalsnes, har skjerpet framtidige krav til skipene som skal komme på besøk. Landstrøm og utslippskrav er blant de viktigste punktene. Men en rekke norske steder, som Kristiansund og Olden har ikke villet bli med på miljøkravene. Det er splittelser om kravene er gjennomførbare og realistiske. Andre vil at cruisebesøkene nærmest skal forbys å besøke norske havner.

Romsdalsfjorden har i over 100 år hatt besøk av turistskip, og vi har tradisjon for å verdsette gjestene. Det skal vi fortsatt gjøre. Men i 2020 er det sjølsagt at også cruisenæringa må vise seg som bærekraftig og klar for en klimavennlig omstilling. Vi tror det er riktig å stille krav, framfor et forbud.