LEDER TIRSDAG 14. JANUAR

Uholdbar praksis på Otrøya-ferja

STENGTE SIDEDEKK: MF «Ivar Aasen» blir fast på sambandet mellom Solholmen og Mordalsvågen. Det er viktig at kapasiteten utnyttes fullt ut.  Foto: Kjell Langmyren

Denne konflikten er det først og fremst brukerne av ferja som taper på.

Meninger

Fjord 1 sin praksis på ferja mellom Solholmen og Mordalsvågen skaper reaksjoner. Mens biler står igjen på land går ferja «Ivar Aasen» mellom Solholmen og Mordalsvågen med store deler av bildekket avstengt. Sidedekkene brukes ikke. Operativ leder i Fjord 1 sier til Romsdals Budstikke at han er enig i at det kan virke rart.

Samtidig opplyser han at det er kontrakten med fylkeskommunen som regulerer dette. Fylkeskommunen virker ikke å være enige i rederiet sin tolkning av dette punktet i avtalen. Denne konflikten er det først og fremst brukerne av ferja som taper på.

I ferjefylket Møre og Romsdal er man avhengig av gode og forutsigbare ferjeløsninger. Det er uholdbart at ferja lar biler stå igjen samtidig som det er ledig kapasitet om bord. Dersom det er kontraktmessige forhold som er årsak til dette bør man ta tak i problemstillingen så snart som mulig.

Vi har forståelse for at Fjord 1 velger å forholde seg til en skrevet kontrakt, men tilbakemeldingene som er gitt fra reisende på sambandet burde ført til at partene sammen tok tak i saka. Vi ser at den dialogen nå er opprettet. Målet må være en snarlig løsning. Når man ser hva slags temperatur denne saka har skapt er det nødvendig.

For Fjord 1 og fylkeskommunen er dette en uheldig sak som svekker tilliten. Det skjer i en tid hvor det allerede er opprør rundt økte ferjetakster. Reaksjonene viser hvor viktig stabilitet er for folk som bruker ruta, mange av dem arbeidspendlere. Det er kjedelig, men forståelig at man må stå igjen dersom ferja er full. Når man lett ser at det er ledig kapasitet blir det langt vanskeligere å akseptere.

De to partene som har inngått en kontrat kan være uenige. Det virkelige problemet oppstår når denne uenigheten rammer de som reiser. Resultatet er at folk bruker unødig lang tid på å komme seg til og fra jobb. For fylkeskommunen er det viktig å lære av denne saka slik at man slipper å komme i en liknende kontraktskonflikt på nytt.