LEDER MANDAG 23. DESEMBER

Trær misformes og dør av vegsaltet

VEGENE SALTES: Sjøl om saltmengden på vegene ble redusert med en firedel vinteren 2017/2018, fører saltsprut og salt til skader på trær og vegetasjon.  Foto: FOTO: Statens vegvesen

Vi håper det finnes andre måter å holde hovedvegene isfrie på enn å pøse på salt.

Meninger

Trær og busker som vokser langs vegene, trives ikke like godt når de dusjes av saltsprut. I Trondheim har stadig flere trær langs vegene har bukket under eller fått synlige skader. Det foregår en stille død, oppsummerte anleggsgartner Tor B. Nilsen overfor Adresseavisen. På de mest trafikkerte vegene i Romsdal brukes det store mengder vegsalt. Det er derfor god grunn til å holde et våkent øye med skadevirkningene vegsaltingen kan ha på vegetasjon og trær også i vårt område.

På innfartsvegen til Molde , langs Fannestrandvegen, er alleen med trær både vakker og kjær. Treslagene er i hovedsak ask og lind. Ask regnes som hardfør mot saltsprut. Bjørketrær er mer ømfintlig. Der trafikken er stor, virvles saltet inn i vegetasjonen. Det ville vært trasig dersom vegsaltingen påførte trærne langs hovedvegene skader, for ifølge Universitetet for Miljø og biovitenskap på Ås er saltskader permanente og uopprettelige.

Statens vegvesen har sammen med universitetet på Ås registrert hva saltsprut og avrenning fra vegsaltingen fører med seg for trærne. Statens vegvesen ga for 10 år siden ut en rapport som fortalte at i en avstand på 10–15 meter fra vegen var det mange steder synlige skader på trær. Skadene var synlige ved at noen trær hadde mistet bladverk og var brune, andre hadde unormal forgreinet krone. I åra etter 2010 har saltbruken på vegene økt – med vintersesongen 2017/2018 som toppåret. Da ble det brukt rundt 320.000 tonn vegsalt. Sist vinter klarte vegmyndighetene å redusere saltbruken med 84.000 tonn. Det ble likevel brukt 241 millioner kilo salt på vegene.

Det er en avveining mellom å gjøre vegene så sikre og framkommelige som mulig gjennom vinteren, og konsekvensene av vegsalting. Til nå har mye av oppmerksomheten handlet om saltskader på bilene. Nå ser vi at vegsaltingen også gir skader på trær og annen vegetasjon. Det er startet forsøk med å bruke natriumformiat – et middel som blant annet brukes til avising av fly, og som kan brytes ned i naturen. Vi håper det finnes andre måter å holde hovedvegene isfrie på enn å pøse på salt.