LESERINNLEGG

Skivebom, Edvard Hoem!

Foreldre til elever ved Julsundet skole protesterer mot kommunens valg av målform. Jørgen Svenheim Ieva Raliene Edmundas Ralys Irena Zemaitaitiene Zydrunas Zemaitaitis Unni Svenheim Stein Andre Knutsen Harald Paulsen Anita Oterhals Eide Christine K. Sekkeseter Robert B. Knutsen Trine Dithlevsen Rune Stabursvik Hilde Sæter Stian Sekkeseter (foran) Vanja Røstgård Kaja Cecilie Høyer Bjørnå Rolf Terje Vestnes Synnøve Toven Vidar Fjelldal Sirada Sekkeseter Jan Ole Sekkeseter Raymond Gjelsten   Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Ditt leserinnlegg har et godt poeng i første setning: «Det er gode grunnar for at foreldra skal ha siste ord når det gjeld kva målform barna deira skal bli underviste i.»

Du kunne satt punktum der.


LESARINNLEGG

Slå ring om «grautmålet!»

«Valet av målform i skulen gjeld ikkje berre elevane og foreldra deira. Det får nesten alltid store ringverknader i kommunen og lokalsamfunnet, ja til og med på det nasjonale planet.»


For det første er ikke du en part i saken om målform ved Julsundet skole. Dette er en lokaldemokratisk prosess mellom Julsundet valgkrets og våre folkevalgte i Aukra kommunestyre – ikke et nasjonalt anliggende som du forsøker å vri det til. Dette gjelder våre barn, og at du skal skyve våre barn foran deg i din personlige målsak er ikke greit. Din innblanding i den lokaldemokratiske prosessen er utidig.

For det andre fortsetter du ditt leserinnlegg med å gjengi rektors uriktige påstand om at språkdeling vil være en utfordring uansett valg av målform ved Julsundet skole. Vi finner det for øvrig merkelig at en slik uriktig påstand kan få etablere seg som en sannhet. Sannheten er imidlertid en annen: det ville ikke ha vært språkdeling i noen av dagens klasser på barnetrinnet hvis bokmål hadde vært hovedmål – det er for få nynorskelever til det.

To av sju klasser er allerede rene bokmålsklasser. I 2. og 4. klasse har samtlige elever søkt om bokmål.

Du sier det ville vært uklokt å gå bort fra nynorsk – men nå er det slik at elevene ved Julsundet skole i stor grad allerede har gått bort fra nynorsk. Det er en stor overvekt av elever på skolen som har eller ønsker å ha bokmål. Denne saken gjelder at skolen skal ha samme hovedmål som det store flertallet av elevene på skolen, og at våre barn skal ha et best mulig opplæringsmiljø i alle fag.

Det geografiske området Julsundet har historisk hatt nynorsk som målform, men blant annet stor tilflytting til området de senere år har brakt med seg andre tanker og tradisjoner. Det er mennesker som har tradisjoner. Geografiske områder har ikke tradisjoner.

Din kamp for nynorsk må du gjerne fortsette med, men du bør finne deg andre arenaer å kjempe på enn i våre barns klasserom.

Foreldregruppa for bokmål ved Julsundet skole

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal