LESERINNLEGG

Om økte fergetakster

«Foreslåtte kutt i fergetilbudet og økte fergetakster vil få store konsekvenser for Aure kommune og Møre og Romsdal fylke.»
Meninger

Til Fylkestinget i Møre og Romsdal v/ Tove-Lise Torve

Uttale fra Aure Senterparti om økte fergetakster og fergetilbud

Foreslåtte kutt i fergetilbudet og økte fergetakster vil få store konsekvenser for Aure kommune og Møre og Romsdal fylke.

Varige høge bompenger vil gjøre det mindre attraktivt å etablere nye arbeidsplasser og å få nye tilflyttere til kommunen.

Vår kommune har tre fergesamband som blir berørt av forslaget som nå foreligger.

På alle tre strekningene er det dagpendlere i begge retninger.

Vårt næringsliv i dag og ambisjonene om fortsatt stor verdiskapning i kommunen vår, er helt avhengig av et godt fergetilbud og et akseptabelt takstnivå.

Det samme gjelder alle innbyggere og tilreisende.

For å sikre verdiskapning er det nødvendig at staten legger til rette og finansierer infrastrukturen i hele landet.

En av grunnene til at kostnadene ved fergedriften øker kraftig, er at vi skal oppfylle nasjonale klimamål og må benytte lav- eller nullutslippsteknologi. Det er IKKE rimelig at trafikantene skal ta regninga.

Staten må sørge for å finansiere fergedriften og betale kostnaden for at vi lojalt har gjort det de ba om, å være med på det grønne skifte.

En økning av fergetakstene kan medføre at næringsliv og innbyggere vil søke rimeligere alternativ der det er mulig.

Flere kommuner skal i gang med utredning om regiontilhørighet og infrastruktur vil være en viktig del av denne debatten. På Nordmøre kan et dårligere fergetilbud bety at vi vil søke mot Trøndelag.

Om fylkesrådmannens forslag skulle bli vedtatt, vil dette få store negative konsekvenser for vår kommune.

På sikt vil det være katastrofalt, da vi ikke lenger vil være attraktiv for ny-etableringer eller tilflytting. Fergene er livsnerven som bidrar til livskraftige lokalsamfunn langs kysten.

Leder Bjørg Ingrid Width, for Aure Senterparti

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal