LEDER FREDAG 29. DESEMBER

Skolen må tenke på personvernet

Omstridt undersøkelse: Målet med spørreskjemaet Spekter er å få oversikt over miljøet i klassen. Underesøkelsen er nå stoppet i Molde-skolen.  Foto: HENRIK BØE / NRK

Skolebarn skal være trygge på at personvernet ivaretas.

Meninger

Grunnskolene i Molde legger den omstridte mobbeundersøkelsen «Spekter» på is. Årsaka er at Datatilsynet har stoppet en tilsvarende undersøkelse i Arendal. Der har kommunen nå klaget på vedtaket. Dette innebærer at saka ikke er endelig avgjort. I den skriftlige undersøkelsen, som blant annet er brukt på elever i grunnskolen, blir barna bedt å oppgi eget navn. De blir i selve undersøkelsen bedt om å navngi medelever som de mener mobber. Datatilsynet mener at denne typen behandling av personopplysninger må ha lovhjemmel.


Grunnskolene i Romsdal legger den omstridte mobbeundersøkelsen på is

Datatilsynet har forbudt bruken av spørreundersøkelsen Spekter i Arendal, etter klage fra foreldre. Nå legges den på is, også i Romsdal.


Intensjonen med undersøkelsen som er utformet av Læringsmiljøsenteret er god. Mobbing er en utfordring i grunnskolen, og skolene trenger gode verktøy for å oppdage mulige mobbesaker så tidlig som mulig. En undersøkelse kan være forebyggende, samtidig som den bringer vike saker fram i lyset. Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal opplyser at skoler som har prøvd Spekter opplever det som et nyttig verktøy. De opplyser samtidig at skolene ikke er pålagt å bruke Spekter.

Skolebarn og deres foreldre skal være trygge på at undersøkelser som gjennomføres i regi av skolen ivaretar elevenes personvern. Derfor er det helt riktig å stoppe opp når Datatilsynet har konkludert slik de har gjort i denne saka. Fagansvarlig for skole i Molde, Ivar Vereide, opplyser at alle skoler i Molde nå har stanset undersøkelsen. Flere andre kommuner i Romsdal har landet på samme konklusjon. Saka fra Arendal har vært kjent i snart to måneder. Kommunene bør se på om de har rutiner som gjør at de fanger opp slike saker raskt nok.


Skoleverktøy ber elever skrive navn på mobbere - Datatilsynet sier det er ulovlig

Verktøyet heter Spekter, og brukes i grunnskoler og videregående i Romsdal.


Læringsmiljøsenteret skal ha oppgitt av undersøkelsen kunne settes i gang uten foreldrenes samtykke. Kommuneadvokaten skal likevel ha bedt om at det ble utarbeidet et samtykkeskjema for foresatte. Ettertida har vist at dette var en klok beslutning. Det er viktig at kommunen er oppmerksomme på nye problemstillinger i samband med personvern. Samtykkeskjema skal være grundige, og gi foresatte god oversikt over hva barna skal være med på. Enhver kommune har et sjølstendig ansvar for at personvernet er ivaretatt.