Trenerforeningen: – Styrket respekt for trenerrollen

Trenerforeningens leder Teddy Moen går langt i å utrope Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun som vinnerne etter at det ble inngått forlik med RBK.

Kåre Ingebrigtsen har kjempet mot RBK i retten de siste dagene.   Foto: Ned Alley / NTB scanpix

fotball

Ved 10-tiden onsdag bekreftet tingrettsdommer Anne Marie Selvaag at det var inngått forlik i rettssaken mellom Rosenborg og de sparkede trenerne. Da hadde de planlagte rettsforhandlingene vært utsatt i nærmere en time.

Trenerforeningens leder Teddy Moen har fulgt hovedforhandlingen i Sør-Trøndelag tingrett de siste to dagene. Han presiserer at han ikke kjenner innholdet i forliket, men mener Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun til sjuende og siste kom godt ut av saken.

– Jeg er tilfreds med dette. Jeg har kun snakket med advokaten, som har opplyst at det er inngått et forlik. Dette har vært en belastning for trenerne, og jeg føler at trenerne gjennom to dager har fått belyst veldig godt hva slags forhold de lever under og hva slags arbeidsforhold de har. Og av og til hvordan arbeidsgivere behandler trenere, sier han til NTB.

Moen var også med på Hoftun og Ingebrigtsens pressekonferanse, hvor han sa følgende.

– Det står utrolig stor respekt av det Kåre og Erik har gjort. Dette har vært med å gjenreise respekten for trenerrollen i norsk profesjonell fotball.

Teddy Moen i trenerforeningen.   Foto: JACOB BUCHARD

Absurd

Sentralt i saken i rettssal 310 har spørsmålet om en fotballtreners stillingsvern stått. Kåre Ingebrigtsen hadde en klausul i sin kontrakt der han frasier seg dette. Den sparkede RBK-treneren mener samtidig denne klausulen er ugyldig, all den tid han ikke var å anse som virksomhetens øverste leder.

RBK mener klausulen rettslig sett kunne gjøres gjeldende.

– Er du skuffet over at dere ikke får en juridisk avklaring rundt stillingsvernet til en fotballtrener, Moen?

– Jeg vil ikke si skuffet. Det hadde vært interessant, men vi mener det er uomtvistelig at en hovedtrener for et fotballag ikke kan anses som virksomhetens øverste leder. Ingenting av det som har skjedd her forandrer vårt syn på det, sier Teddy Moen.

Han peker på at det å være øverste leder i så fall måtte innebære at Ingebrigtsen også hadde «personalansvar, arbeidsgiveransvar og ansvar for andre forhold i klubben som akademi, speiding og kommersiell drift».

– Det vil jo være helt absurd at en hovedtrener, med de kravene som stilles i dag, skal siter med ansvar også for dette, sier Moen.

Forventning

Trenerforeningens leder mer enn antyder at innholdet i de to rettsdagene ble forløsende for onsdagens forlik.

– Jeg tror av og til at en åpenhet rundt disse tingene, der forklaringene kommer fram og der vitner har fått anledning til å forklare seg, gjør at man får fram sider av saken som gjør at man begynner å tenke og ser saken i et annet lys. I dette tilfellet hadde nok spesielt arbeidsgiver Rosenborg innsett at man ikke har en så veldig god sak og at det av hensyn til mange ting var klokt å gjøre et forlik, sier han.

– Hvordan føler du RBK kommer ut av denne saken?

– Jeg føler i hvert fall at trenerne kommer sterkere ut enn det Rosenborg gjør, svarer Moen, som ikke direkte vil utrope noen vinner i saken.

– Det får være opp til andre å mene noe om, men jeg føler at trenerne kom veldig godt ut av det. De fikk belyst veldig godt hva slags forhold de lever under, og at det må være en forventning til arbeidsgiver med hensyn til etterrettelighet og profesjonalitet som vi kanskje ikke har sett i denne saken, sier Moen.

(©NTB)