Kjernen har fått svar fra politiet i Molde: Saken kan havne hos Spesialenheten

Kjernens talsmann Espen Viken er ikke fornøyd med politiets svar på supporter-visiteringen i Molde.

– Per dags dato er vi ikke ferdig med saken, sier Viken.   Foto: Glen Musk

fotball

«Etter undertegnedes oppfatning er visitasjonen håndtert på en korrekt måte i forhold til de involverte supportere».