Her trenes barna av en rekke profesjonelle trenere. Vestkantklubbens satsing illustrerer de økende forskjellene i Oslo-fotballen.

Vil du bli god i fotball? Da bør du vokse opp i den rike delen av Oslo. Der har klubbene ti ganger så mange årsverk i barne- og ungdomsfotballen som klubbene i den minst bemidlede delen.

Magnus Haukvik er utdannet fotballtrener. Han er en av mange som har fått jobb med å trene barn og unge i Ready.  Foto: Tor Stenersen

fotball

– Den beste måten han kan se at dere er ledige, er at dere har hendene her, roper trener Magnus Haukvik og veiver med armene over hodet.