Representanter fra flere storklubber var på plass på Akers stadion søndag. Representanter fra flere storklubber var på plass på Akers stadion søndag. Foto: Kjell Langmyren

Her sitter storklubbene og ser Håland score mål