Forlik i RBK-striden: Partene er tause om innholdet

Partene i RBK-saken har bestemt seg for å inngå forlik i saken som gjaldt sparkingen av trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i juli 2018.

Partene i RBK-saken har bestemt seg for å inngå forlik.  Foto: Rune Petter Ness

fotball

Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag åpnet onsdagens rettsmøte, som var blitt utsatt én time, med å bekrefte at de tidligere trenerne og Rosenborg har inngått et forlik.

Ifølge NRK skal forliket ha blitt inngått kl. 8.15 onsdag morgen.

– Jeg skal meddele at partene har inngått utenomrettslig forlik. De sender ut felles pressemelding om det ganske umiddelbart. Saken vil bli regnet som forlikt.

Dette står i pressemeldingen, som kom kort tid senere:

«Etter initiativ fra tingretten har partene forhandlet om en minnelig løsning. Saken har vært en stor belastning for både trenerne og klubben, og det er derfor gledelig å kunne meddele at partene har blitt enige om et forlik.

Partene er enige om at prosessen har vært uheldig. For å sette sluttstrek i saken, er partene blitt enige om å bevare taushet om forlikets innhold.»

– Jeg er glad det er over. Utover det har jeg ikke så mye å si, sa RBKs styreleder Ivar Koteng til Adresseavisen.

De to trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun innkalte til en pressekonferanse i Trondheim kl. 12.00.

Fakta om RBK-saken

Dette handler striden mellom Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun om i Sør-Trøndelag tingrett:

  • Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som hovedtrener og assistenttrener 19. juli i 2018. Begrunnelsen var at utviklingen hadde vært for dårlig, og at RBK ønsket å løfte seg. Akademidirektør Rini Coolen overtok treneransvaret på midlertidig basis.
  • 11. september varslet Ingebrigtsen og Hoftun at de går til rettssak mot Rosenborg på grunn av det de mener er usaklige oppsigelser. RBK mottar stevningen 26. september.
  • RBK har allerede betalt 3 millioner kroner i etterlønn til Ingebrigtsen og 1,05 millioner til Hoftun. Ingebrigtsen mente han har krav på lønns- og bonusutbetalinger fram til endt kontrakt i 2020, ifølge advokaten opp mot 10,75 millioner kroner. For Hoftun er summen 2,75 millioner kroner.
  • RBK mente på sin side at oppsigelsene av de to trenerne er lovlige, og klubbens advokat henviser blant annet til en klausul i Ingebrigtsen kontrakt der stillingsvernet oppheves.
  • Striden om dette gjaldt hvorvidt Ingebrigtsen kan sies å ha vært klubbens øverste leder. RBK mener at dette skal legges til grunn, men bestrides av Ingebrigtsen.
  • Rettssaken startet i Sør-Trøndelag tingrett mandag 21. januar. Det var satt av fire dager, med fredag 25. januar som reservedag.
  • Partene inngikk forlik onsdag.

Ba partene snakke sammen

Det var tingrettsdommer Selvaag som mot slutten av tirsdagens forhandlinger ba partene om å snakke sammen.

– Min oppfordring er at dere tar en prat i løpet av ettermiddagen og ser på mulighetene. Hvor står dere, og hva er det mulig å få til? sa hun.

Umiddelbart etter at retten var hevet tirsdag ettermiddag, satte advokatene til Ingebrigtsen, Hoftun og RBK seg sammen bak lukkede dører i Sør-Trøndelag tingrett. Etter rundt en halv times drøftinger forlot de tinghuset i Trondheim uten å ville si noe til pressen.

For to uker siden var partene i saken gjennom en rettsmekling. Der ble det ikke oppnådd enighet om noe forlik.

Tirsdag ba altså tingrettsdommer Selvaag likevel om at muligheten ble vurdert på nytt, og henviste til at man kanskje så annerledes på situasjonen etter to dager i tingretten.