Fødeavdeling vedtatt Styreleder Stein Kinserdal understreker at fødeavdeling er vedtatt i konseptrapporten for det nye sjukehuset på Hjelset.
(Foto: Richard Nergaard)

Fødeavdeling vedtatt Styreleder Stein Kinserdal understreker at fødeavdeling er vedtatt i konseptrapporten for det nye sjukehuset på Hjelset. Foto: Richard Nergaard

– Fødeavdeling bestemt

– Det er helt ukjent for meg at det stilles noen som helst tvil om at det nye fellessjukehuset skal ha fødeavdeling. Den er vedtatt, sier styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal.

Styreleder Stein Kinserdal har lest nyhetsoppslaget i avisa Tidens Krav onsdag 19. april, der lederen for Kristiansund Senterparti, Berit Frey, har tatt initiativ til ny politisk behandling av sjukehussaka i kommunestyret.

Vil ha ny runde om sjukehusvedtak

Kristiansund Senterparti bekymret for innholdet i nysjukehuset.

Senterparti-lederen sier i et intervju med Tidens Krav at forutrsetningene som lå til grunn for vedtaket om å etablere fellessjukehus, var at det skulle være et fullverdig sjukehus. Sp-lederen viser til at flere sjukehusfunksjoner, som barneavdeling og fødeavdeling, ikke blir lagt til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, men til Ålesund og Trondheim.

Fødeavdelingen ligger fast

– Fødeavdelingen ligger fast. Jeg vil bare vise til vedtaket styret i Helse Møre og Romsdal fattet om konseptfasen. Vedtaket ble fulgt opp av styret i Helse Midt-Norge. Der står det i hovedfunksjnsprogrammet: «SNR skal ha et døgnkontinuerlig fødetilbud for befolkningen i Nordmøre og Romsdal. Pasientene skal være på fødestue, barsel, sengeenhet og poliklinikk, samt pasienthotell». Noe annet enn dette har ikke vært oppe i styremøtene, sier styreleder Stein Kinserdal.

Kinserdal avviser dermed at det er grunn til å reise tvil om nysjukehuset på Hjelset skal ha fødeavdeling.

Ikke tema i styret

Også nestlederen i styret, Petter Bjørdal, avviser at det på noe som helst tidspunkt har vært tanker om å ha et nytt sjukehus uten fødeavdeling.

– Det er helt ukjent for meg at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skulle tenkes bygget uten å ha fødeavdeling, sier Bjørdal til Romsdals Budstikke.

Dahl: Vitner om brist i kunnskapsgrunnlaget

Molde-ordfører mener Kristiansund Sp kommer med valgkamputspill.

Tre fødestuer

Klinikksjef Henrik Erdal i Helse Møre og Romsdal bekrefter at planene om fødeavdeling ved SNR ligger fast.

– Fødeavdelingen har ikke vært tema å endre, verken i idefasen, konseptfasen eller i forprosjektet. Fødeavelingene som i dag er i Kristiansund og i Molde skal samles på én adresse, på Hjelset. Planene omfatter tre fødestuer og to store mottaksrom for fødende. I perioder med stor pågang, skal det kunne skje fødsler på fem rom samtidig, sier Henrik Erdal.

I dag fødes det i overkant av 900 barn ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund tilsammen. Ålesund sjukehus har drøyt 1.300 fødsler i året, mens Volda sjukehus har rundt 500 fødsler i året. Volda sjukehus tar imot fødende fra Nordfjord, disse utgjør rundt 100 fødsler av de 500 i året.

Gir råd om barneavdeling

Når det gjelder barneavdelingen, har direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal komme med anbefaling om hvordan tilbudet til barn i Nordmøre og Romsdal bør være. Denne arbeidsgruppa skal etter planen ha ferdig sin anbefaling før sankthans.

– Vil det ha konsekvenser for fødeavdelingen ved sjukehuset på Hjelset om det blir barneavdeling eller ikke ved dette sukehuset, styreleder Kinserdal?

– Når der er fødeavdeling, skal det også være nyfødt intensiv. Hvordan tilbudet til barn blir, vil avgjøres i sommer. Det skjer kontinuerlige forbedringer i behandlingstilbudene i sjukehusa, og det er derfor ikke mulig å utstede garantier for at et sjukehus skal inneholde bestemte tilbud i all framtid, sier Stein Kinserdal.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Ikke tema – Det er ukjent for meg at fødeavdelingen har vært tema i styret, sier nestleder Petter Bjørdal i Helse Møre og Romsdal.
(Foto: Richard Nergaard)

Ikke tema – Det er ukjent for meg at fødeavdelingen har vært tema i styret, sier nestleder Petter Bjørdal i Helse Møre og Romsdal. Foto: Richard Nergaard

Fem fødsler samtidig SNR fødestuer og to store mottaksrom der det kan skje fødsler, stadfester klinikksjef Henrik Erdal.
(Foto: Helse Møre og Romsdal)

Fem fødsler samtidig SNR fødestuer og to store mottaksrom der det kan skje fødsler, stadfester klinikksjef Henrik Erdal. Foto: Helse Møre og Romsdal

Leses nå
 
Pluss +

– Glem omkampen!

Varaordfører Sidsel Rykhus (Ap) avviser Sp-utspillene om sjukehus.

Klinge vil heller ikke ha noen omkamp

Men Senterpartiets førstekandidat mener helseforetakene roter det til.

Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset

– I fylkesstyret er det enighet om dette, sier Geir Inge Lien i Sp.

– Eikrem er aktuelt igjen

Kjersti Toppe (Sp) godtar ikke fellessjukehus på Hjelset med færre sengeplasser

– Vi kan ikke slappe av nå

Fylkesplansjefen mener det er viktig at Molde og Fræna tenker samarbeid når folketallet går nedvoer.

Solskjær preget av terroren:

– Jeg har selv vært der på konsert flere ganger

Sender varme tanker til sin gamle hjemby etter bombeangrepet.

Roger Moore er død

Skuespilleren, som har spilt i sju Bond-filmer, døde tirsdag som følge av kreft.

– Glem omkamp om nytt sjukehus

Rykhus (Ap) avviser Sp-utspillene om sjukehus.