Fylkestingsliste for Kristent Samlingsparti

Her er fylkestingslista for Kristent Samlingsparti 2011

1. Kristine T. Røren

2. Rolf Tornes

3. Svein Oftedal

4. Berit Strømme

5. Leif Arne Moen

6. Gunnar M. Saunes

7. Trond Gustavsen

8. Ellen Høydalsvik

9. Håkon Elias Nilsen

10. Maria Linn Saunes

11. Målfrid Seljeflot

12. Arnt Vidar Ulstein

13. Randi Sandberg

14. Inge Røren

15. Anna Ask Flø

16. Ole Gabriel Berstad

Mer å lese på Rbnett:
Politikk

LEDER TORSDAG 8. DESEMBER

Elever og lærere fortjener rosen

For Pisa måler fortsatt ikke hvor god den norske skolen er.

Krever ny veg gjennom Molde først

– Uaktuelt å få trafikken fra Møreaksen inn på dagens veg vest for Molde.

LEDER ONSDAG 7. DESEMBER

Mer forvirring om elbil-fordelene

«Ordningen med halv pris for elbil-parkering kan gi noen utfordringer.»

Sve om Møreaksen: – Trasévalget er tatt

Frank Sve (Frp) mener aksjonsgruppa mot Møreaksen motarbeider samfunnsbygginga.

– Modell for hele landet

Brystkreftforeninga i Molde feriet 25 år og fikk rosende ord fra celeber, hemmelig gjest.

– Får aldri fastlandsveg?

Bernhard Riksfjord mener Møreaksen er framtida for Aukra og Midsund.

Slutt på turistbåter til Åndalsnes?

Flytebru mellom Hjelvik og Sekken kan det bety slutten for turistbåtanløp til Åndalsnes, mener styreleder Erik Berg i Møreaksen.