(Foto: Per Tormod Nilsen)

Foto: Per Tormod Nilsen

Kraftig løft for E 136

Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen ligger inne med penger i forslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

I forslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023 får E 136 mellom Ålesund og Dombås et kraftig løft. Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen ligger inne med penger og skal fullføres i første del av perioden.

Dersom rammene blir økt i forhold til den siste NTP, blir to vanskelige flaskehalser om vinteren på E 136 utbedret. Både over Ørskogfjellet og øverst i Romsdalen er det foreslått å bygge krabbefelt for tungtrafikken, slik at ikke alt stopper opp når en bil kjører seg fast.

Men den store satsingen i kommende vegplanperiode går på drift og vedlikehold.

- Et historisk løft for oppgradering og fornyelse. Drift og vedlikehold av riksvegnettet blir styrket, vi må også bruke betydelige midler for å ta igjen for manglende vedlikehold, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied, som tror at rammene blir økt kraftig.

Forlaget til Nasjonal transportplan skal nå ut på høring. Endelig vedtak kommer i Stortinget våren 2013.

Les mer i Romsdals Budstikke torsdag!

(Foto: p)

Foto: p

Siste nyheter

- Vi tar trusselen på alvor

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, følger nøye med terrortrussel-situasjonen.

Væpnet politi på flyplassene og grenseovergangene

Den konkrete terrortrusselen mot Norge gjør at politiet høyner beredskapen landet rundt.

- Må ikke få styre hverdagen

- Vi må bevare roen, uttaler justispolitisk talsmann i Høyre, Anders B. Werp.

Skjerpet sikkerhet på Nyhamna

Sikkerhetsberedskapen på Nyhamna er skjerpet som følge av terrortrusselen PST har varslet om.

Ingen endring for fly eller tog

Trafikken går som normalt.

Terrortrussel mot Norge

- Vi tar trusselen på alvor

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, følger nøye med terrortrussel-situasjonen.

Skjerpet sikkerhet på Nyhamna

Sikkerhetsberedskapen på Nyhamna er skjerpet som følge av terrortrusselen PST har varslet om.

Væpnet politi på plass

Den konkrete terrortrusselen mot Norge gjør at politiet høyner beredskapen landet rundt.