Tips oss

Tips oss på 992 53 000

  • Ring 992 53 000
  • Send e-post til tips@rbnett.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord RB TIPS
(Foto: O'Rourke, Skip / Scanpix)

Foto: O'Rourke, Skip / Scanpix

St. Olav får "sporhund" mot kreft

PET-skanner heter den, og sporer opp kreft der andre maskiner ikke finner den. Nå forbereder Helse Midt å kjøpe sin første. Også Molde får gevinst i investeringslotteriet.

Helse Midt-Norge er eneste helseregion i landet som ikke har en slik maskin. Hittil er pasienter her blitt sendt til andre deler av landet for å bli undersøkt i en PET-skanner, men køen er blitt så lang at administrasjonen nå foreslår at det kjøpes inn en egen maskin.

10 millioner som oppstart

Helse Midt-Norge RHF har dermed satt av 10 millioner kroner som en første bevilgning for å investere i og bygge opp et PET-tilbud ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Det skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding onsdag.

Dette er første gang fagmiljøene Midt-Norge samlet har valgt å prioritere dette. Bevilgningen vil gjøre det mulig å starte bygningsmessige tilpasninger og sikre at det bygges opp nødvendig kompetanse for et slikt diagnostisk hjelpemiddel ved universitetssykehuset i 2013, skriver Helse Midt.

117 mill. til nytt utstyr i år

Investeringsbudsjettet for 2012 - vedtatt av Helse Midt-styret 9. februar - gir en ramme for slike investeringer på 117 millioner kroner. Rammen er fordelt på en regional og en lokal pott.

Styret for Helse Midt har gitt fullmakt til administrerende direktør Gunnar Bovim å bestemme fordeling av de regionale midlene til medisinsk-teknisk utstyr for 2012. I tillegg til første avsetning til en PET-enhet i Trondheim, er det satt at 12 millioner kroner til to MR-maskiner.

Molde får MR-maskin nr to

Av disse får Molde sjukehus sin andre, og Namsos får skiftet ut sin gamle.

13 millioner er satt av til utskifting av en strålemaskin, der både Trondheim og Ålesund har behov. Det skal lages en plan som sikrer at det blir gjennomført begge steder de kommende årene.

Økende bruk av PET

En PET-skanner bidrar til mer presis bildediagnostikk, og brukes for å finne kilden til kreftsjukdom og skille mellom god- og ondartet svulst.

Den første PET-maskinen ble tatt i bruk i Norge i 2005. I dag er det sju slike i landet, og det bygges kompetanse for å utnytte mulighetene denne teknologien gir, forteller Helse Midt.

PET-teknologi kan kombineres med CT- eller MR-teknologi, og gir dermed mulighet til å innrette undersøkelsene mot ulike organer.

Bruk av PET har økt de siste åra. Pasienter fra Midt-Norge har fått tilbud om slik undersøkelse i andre regioner, men økt bruk gjør at ventetiden har økt.

For å sikre bedre tilgang til slik bildediagnostikk, er det i samarbeid med St. Olavs gjort undersøkelser om mulig kjøp av slike tjenester fra private, ifølge pressemeldingen.

Det er flere aktører i Norden det kan være aktuelt å inngå avtale med mens man venter på et PET-tilbud i Midt-Norge.

- Midt-Norge ledende i Europa

- Midt-Norge er i dag ledende på MR-bildediagnostikk og ultralyd i europeisk sammenheng. Vi har bygd opp et tungt forskningsmiljø ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og ønsker å forsterke innsatsen vår på dette området, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge RHF.

- På verdenstoppen i overlevelse

Han sier Norge internasjonalt kommer svært godt ut på overlevelse etter kreftbehandling.

- Her ligger vi i verdenstoppen. I Midt-Norge kan vi vise til ytterligere forbedring når det gjelder overlevelse for de fleste krefttyper. Det gis altså et meget godt tilbud i dag, og vi ønsker å bli enda bedre, sier han i pressemeldingen.

- Nye diagnostiske hjelpemidler er et bidrag til dette. Det er derfor vi nå legger en plan for å bygge nødvendig kompetanse for å utnytte de mulighetene vi ser PET-teknologien gir, sier han.

Mer å lese på Rbnett:
Nyheter

Uklar framtid for lokale Shell-ansatte

Driftsavdelingen rammes i mindre grad nå, men det er uklart hva som skjer på sikt.

Ulv felt på Lesja

Kan det være samme ulv som gikk til angrep i Rauma?

Millionutbytte for Gjensidige-kunder

2015 var et godt år, og det gjenspeiles i et solid utbytte til kundene i Nordmøre og Romsdal.

- Påstandene tilbakevist

Torgeir Dahl ser så langt ingen ting som gjør at vedtaket om Hjelset kan være ugyldig. 

Væpnet aksjon i Kristiansund

Politiet foretok i ettermiddag en væpnet aksjon i Kristiansund sentrum.

Torpederte alle konspirasjonsteorier

Alle de sju som vitnet onsdag var stevnet av Kristiansund kommune, men det var liten hjelp å få dersom planen var at de skulle styrke Kristiansunds teori om at tomtevalget var en «pill råtten prosess».

Uklar framtid for lokale Shell-ansatte

Driftsavdelingen rammes i mindre grad nå, men det er uklart hva som skjer på sikt.

Vil endre grenser

Skipenes: – Grensa mellom Fræna og Aukra bør vurderes