INNLEGG

- Jo, sangen skal forbli i skolen

Det skal synges like mye i skolen nå som før. Sang er en viktig del av vår kultur og tradisjon, og er med på å skape tilhørighet.
Nyheter

Kunnskapsministerens svar på innlegget om sang i skolen som ble publisert i Romsdals Budstikke tirsdag 10.10.

Reagerer på Kunnskapsdepartementets nye, overordna læreplan:

– Vi burde samle oss foran Stortinget og synge i protest


- Lite rører meg så sterkt som når små og store, barn og gamle, står side om side og synger nasjonalsangen. Noen treffer tonen, andre ikke, men det er underordnet fordi lite kan måle seg med følelsen av fellesskap jeg føler da.
I høst er det flere som har hevdet at regjeringen vil ha sang skal ut av skolen. Det stemmer ikke. Det som har skjedd, er at vi har laget en ny overordnet læreplan. Den gjorde vi kortere, og ja, mer overordnet, enn den gamle generelle delen.
Vi ønsket å skrive den på en annen måte enn den gamle som nærmest var litt poetisk i ordlyden.
Vi ønsket heller ikke å ramse opp alt vi ønsker at elevene skal lære. Derfor er for eksempel heller ikke matematikk nevnt i den nye overordnede delen. Alt som er viktig, må ikke nevnes i overordnet del. Men selvsagt er både sang og matematikk, når jeg da skal nevne noe, helt vesentlig. Sang vil bli godt ivaretatt i musikkfaget som utgjør like mange timer som tidligere.
 

LEDER ONSDAG 11. OKTOBER

La elevene få synge på skolen!


Sang kan også være et godt pedagogisk virkemiddel i flere fag. Mange husker sikkert sangene de sang på tysk i tysktimene, og at det var en fin måte å lære fremmedspråk på. Men regjeringen vil ikke pålegge lærere rundt om i landet å synge så og så mye i de ulike timene.
Vi ønsker at lærerne skal ha frihet til å velge de pedagogiske metodene de mener er de beste for elevene. Og vi har stor tiltro til at lærerne klarer å avgjøre hva det er. Jeg tror også mange lærere ivrer for sang selv.
 For skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt. Sang og musikk i opplæringen gir elevene mulighet til å skape og utforske, få gode opplevelser og bidra til å utvikle identiteten deres.
Jeg håper dette var oppklarende. Elever i norsk skole skal fremdeles ha sang som en del av sin hverdag.