Skisserer framtidas forsvar

Vurderer felles ledelse for Hæren og Heimevernet, og førstegangstjeneste på 16 måneder.

Landmaktutredningen vurderer å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse

Fagmilitære råd taler for å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse, ifølge Landmaktutredningen.

Utredningen om hvordan Hæren og Heimevernet bør se ut i fremtiden ble lagt fram mandag ettermiddag. Brigader Arild Brandvik gjorde rede for hvordan det har utviklet seg to ulike profesjonsmiljøer etter at Heimevernet overtok det territorielle ansvaret i 2005.

Ved å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse vil man kunne strømlinjeforme kommandostrukturen og øke evnen til kraftsamling, mener Brandvik.

Det er ikke aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke Hæren, lyder konklusjonen. Begrunnelsen er å styrke evnen til helhetlig ledelse.

– Det er imidlertid klart at en slik organisering ikke oppleves som riktig og nødvendig av mange innad i Heimevernet. Ved en eventuell etablering av én felles ledelse for landforsvaret er det derfor viktig å ta hensyn til Heimevernets egenart for å sikre lokal forankring, heter det i utredningen.

Heimevernets skal fortsatt ha en egen identifiserbar organisasjon med egen sjef, men kommandomessig være underlagt sjefen for landforsvaret, ifølge utredningen.

16 måneders verneplikt

Videre går utredningen inn for å legge om førstegangstjenesten.

– Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger til 16 måneder, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i Hærens reserveavdelinger.

Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag, og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen.

Videre foreslås det:

* Strengere praktisering av tjenesteplikt for offiserer, befal og grenaderer som slutter i Forsvaret. .

* Tilby befalsutdanning for soldater umiddelbart etter dimisjon fra førstegangstjenesten.

* Utfordring med rekruttering til HV i de tre nordligste fylker. Ved utskriving bør man derfor ta høyde for at behov i Finnmark skal dekkes.

Styrke satsing i nord

Spørsmålet om hvordan ressursene i Hæren best kan utnyttes har vært et av hovedspørsmålene i utredningsarbeidet.

Forholdet til Russland innebærer behov for å styrke det militære nærværet i nord, går det fram av rapporten.

– Den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen krever imidlertid mer fokus på forsvaret av Norge, skriver brigader Arild Brandvik.

Derfor anbefaler gruppen at Hærens hovedinnretning fortsetter å være basert på mekaniserte styrker bygget opp rundt den nylig anskaffede og oppgraderte kampvognflåten.

– Spill- og simuleringer viser at én mekanisert brigade utgjør et marginalt volum, men at en økning i bredden av kapasiteter vil kunne sette en motstander i flere dilemmaer, heter det videre i rapporten.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Nyheter

Laksefisker omkom i Orkla

Stor leiteaksjon søndag.

– Mer gøy på vann enn på land!

Mange i aktivitetsparken i Elnesvågen søndag.

Neste år kjører bussen av seg sjøl

Skal prøves ut i Oslo fra i mars.

Skal gjenreise Trollpikken

Har samlet inn 100.000 kroner.

Slik skal Molde få nytt kommunevåpen

Slutt for kvalen når Molde slås sammen med Nesset og Midsund?

– Setter pris på tilliten jeg har fått

Stian Rode Gregersen er blitt et klart stoppervalg for MFK denne sesongen.

Tenåring anmeldt for voldtekt

Begge involverte på Gossen er under 18 år. Løslates etter avhør i Molde