Skisserer framtidas forsvar

Vurderer felles ledelse for Hæren og Heimevernet, og førstegangstjeneste på 16 måneder.

Landmaktutredningen vurderer å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse

Fagmilitære råd taler for å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse, ifølge Landmaktutredningen.

Utredningen om hvordan Hæren og Heimevernet bør se ut i fremtiden ble lagt fram mandag ettermiddag. Brigader Arild Brandvik gjorde rede for hvordan det har utviklet seg to ulike profesjonsmiljøer etter at Heimevernet overtok det territorielle ansvaret i 2005.

Ved å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse vil man kunne strømlinjeforme kommandostrukturen og øke evnen til kraftsamling, mener Brandvik.

Det er ikke aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke Hæren, lyder konklusjonen. Begrunnelsen er å styrke evnen til helhetlig ledelse.

– Det er imidlertid klart at en slik organisering ikke oppleves som riktig og nødvendig av mange innad i Heimevernet. Ved en eventuell etablering av én felles ledelse for landforsvaret er det derfor viktig å ta hensyn til Heimevernets egenart for å sikre lokal forankring, heter det i utredningen.

Heimevernets skal fortsatt ha en egen identifiserbar organisasjon med egen sjef, men kommandomessig være underlagt sjefen for landforsvaret, ifølge utredningen.

16 måneders verneplikt

Videre går utredningen inn for å legge om førstegangstjenesten.

– Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger til 16 måneder, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i Hærens reserveavdelinger.

Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag, og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen.

Videre foreslås det:

* Strengere praktisering av tjenesteplikt for offiserer, befal og grenaderer som slutter i Forsvaret. .

* Tilby befalsutdanning for soldater umiddelbart etter dimisjon fra førstegangstjenesten.

* Utfordring med rekruttering til HV i de tre nordligste fylker. Ved utskriving bør man derfor ta høyde for at behov i Finnmark skal dekkes.

Styrke satsing i nord

Spørsmålet om hvordan ressursene i Hæren best kan utnyttes har vært et av hovedspørsmålene i utredningsarbeidet.

Forholdet til Russland innebærer behov for å styrke det militære nærværet i nord, går det fram av rapporten.

– Den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen krever imidlertid mer fokus på forsvaret av Norge, skriver brigader Arild Brandvik.

Derfor anbefaler gruppen at Hærens hovedinnretning fortsetter å være basert på mekaniserte styrker bygget opp rundt den nylig anskaffede og oppgraderte kampvognflåten.

– Spill- og simuleringer viser at én mekanisert brigade utgjør et marginalt volum, men at en økning i bredden av kapasiteter vil kunne sette en motstander i flere dilemmaer, heter det videre i rapporten.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Nyheter

LESERINNLEGG

SVs fem krav

«Når SV no fossar fram på målingane – ikkje minst i Nord-Noreg – blir desse krava både viktigare og vektigare.»

Penger og pensjon fikk fart på eldredebatt

Kutt i pensjonen for gifte og samboende og Arbeiderpartiets ønske om endringer i pensjonsreformen fikk opp temperaturen på eldredebatten i rådhuset i Molde onsdag kveld.

Elleveåring skutt i foten med softgun

Politiet leter etter to militærkledde personer på Tynset.

Paragliderulykke på Sunnmøre

Kvinne henta ut frå Valderøyfjellet i Giske kommune.

Millionløft for turstiar

Set i verk tiltak som skal bøte på den store slitasjen på stiar i Moldemarka.

Millionløft for turstiar

Set i verk tiltak som skal bøte på den store slitasjen på stiar i Moldemarka.

– Det viktigste er kvaliteten og ferdighetene til spillerne, ikke hvor de kommer fra

Ole Gunnar Solskjær vil gjerne ha lokale spillere på Molde-laget. Men da må de være gode nok.

Penger og pensjon fikk fart på eldredebatt

Høg temperaturen på eldredebatten i rådhuset i Molde onsdag kveld.

LESERINNLEGG

SVs fem krav

«Når SV no fossar fram på målingane blir desse krava både viktigare og vektigare.»