Førstegangstjenesten kan bli på 16 måneder

Nye forslag til fremtidens forsvar.

Førstegangstjeneste kan utvides til 16 måneder i kompetansekrevende stillinger, mener landmaktutredningen.

I en statusrapport som ble lagt fram mandag, gikk brigader Arild Brandvik gjennom hvordan fremtidens Forsvar bør være.

En omlegging av førstegangstjenesten er noe av det utredningen går inn for.

– Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger utvides til 16 måneder, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i Hærens reserveavdelinger.

Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen.

– En utfordring kan være at førstegangstjenestens lengde er forskjellig. Noen vil gjennomføre en førstegangstjeneste på 16 måneder og dermed få en høyere belastning på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 måneders førstegangstjeneste for deretter å gjennomføre resterende vernepliktstid i Heimevernet fram til fylte 44 år. Ordningen innebærer imidlertid ingen endringer i tjenestepliktens lengde på 19 måneder, heter det.

Mer å lese på Rbnett:
 
Leses nå
 
Nyheter

– Kun Nesaksla er aktuell for gondolbane

Et samstemt formannskap vedtok å jobbe videre med prosjektet.

– Må vi selge kirker?

Rauma-politikerne bekymra for penger til  drift og vedlikehold av kirker.

Vil flytte Måndalen skole

Forslaget til Magnhild Vik utløste reaksjoner i formannskapet.

Pasientenes helsetjeneste

«Vi mener godkjente private aktører er et godt supplement til det offentlige tilbudet og at alle bør ha tilgang til alle godkjente behandlingsinstitusjoner.»

Nytt helsehus om sju måneder

– Innflyttingen i Åndalsnes helsehus innebærer ingen nedbemanning, sier avtroppende rådmann Oddbjørn Vassli.

– Kun Nesaksla er aktuell for gondolbane

Et samstemt formannskap vedtok å jobbe videre med prosjektet.