Romsdal blir egen politienhet

Fylket får fire driftsenheter.

Per Karstein Røv er glad for at politiarbeidet blir lokalt forankret med ledelse i alle byene i fylket. Arkivfoto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Politimesteren hadde opprinnelig lagt opp til at fylket skulle ha bare to geografiske driftsenheter. Så endret han dette til å bli fire, og nå har dette blir avgjort av Justis- og beredskapsdepartementet. Dermed blir Romsdal fortsatt egen driftsenhet – slik som Nordmøre og to driftsenheter på Sunnmøre.

Flere inn i Romsdal?

– I dag består Romsdal-enheten av Molde, Fræna, Rauma, Aukra og Midsund. Når Vestnes lensmannsdistrikt blir slått sammen med Rauma, er det naturlig å legge dette til Romsdal. Og når det gjelder Nesset, er det inne en klagesak til behandling. De ønsker å beholde lensmannskontoret sitt og bli en del av Molde politidistrikt, sier politidistriktssjef Per Karstein Røv til Rbnett.

Han er glad for at alle byene nå får egne enheter med egen ledelse og at politiarbeidet er lokalt forankret.

Det har vært et politisk press for å få fire geografiske driftsenheter. Departementet viser i en pressemelding blant annet til at åtte romsdalskommuner har argumentert for å beholde Romsdal som egen enhet – og ikke bli en del av en sammenslått Nordmøre og Romsdal-enhet.

75 ansatte

Dagens Romsdal-enhet har ca 75 ansatte. Dette er både politi og sivilt ansatte, mens juristene er i en egen enhet.

Inndelingen i enheter er en del av politireformen, og alle biter av den er ikke på plass ennå.

– Romsdal-enheten vil nok oppleve at noe flyttes ut av enheten og noe flyttes inn. En svært gledelig endring er at det skal opprettes en egen enhet for spesialetterforskning som skal ledes fra Molde. Her blir Kjell Arne Hestad leder. Enheten har fått navnet «Felles enhet for forebygging, etterforskning og etterretning», sier Røv.

Ny evaluering

De nye geografiske enhetene blir for øvrig ikke hugget i stein. Departementet vil ha en ny evaluering av strukturen allerede i 2019.