Næringsminister Monica Mæland (H) i Fjellheisen under lanseringen av stortingsmeldingen om reiseliv i Tromsø fredag.
(Foto: Nærings- og fiskeridepartementet / NTB scanpix)

Næringsminister Monica Mæland (H) i Fjellheisen under lanseringen av stortingsmeldingen om reiseliv i Tromsø fredag. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet / NTB scanpix

Bred meny for å styrke norsk reiseliv

Skattekutt for hoteller, nasjonale turstier og bedre analyser av hvordan norsk reiseliv profileres vil gjøre næringen mer lønnsom, håper regjeringen.

Det kommer fram i stortingsmeldingen "Opplev Norge – unikt og eventyrlig", som ble lansert fredag.

Ett punkt i arbeidet for å skape et "bærekraftig og lønnsomt reiseliv" er å kutte i formuesskatten for hoteller.

– Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2018 å foreslå lettelser i formuesskatten på hoteller/overnattingssteder gjennom en vesentlig økning i verdsettelsesrabatten, heter det i meldingen.

I år ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler. Rabatten skal i tråd med skatteforliket på Stortinget økes til 20 prosent i 2018. Det er samme nivå som verdsettelsesrabatten samlet sett gir for næringseiendom eid direkte av formuesskattepliktige, som familieeide hoteller og overnattingssteder.

Næringen jubler

Hva regjeringen legger i "vesentlig økning" av satsen på 20 prosent, konkretiseres ikke i reiselivsmeldingen, men vil bli klart når budsjettforslaget kommer i oktober.

Næringen er uansett fornøyd, og lavere skatt for hotellene gir rom for vekst, mener Virke.

– Det er viktig i konkurransen med utenlandskeide hoteller, der eierne ikke betaler formuesskatt på bygninger og verdier i hotellene, sier direktør for Reise Norge og kultur, Line Endresen Normann.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund peker på at formuesskatten er en ulempe for norske eiere.

– Det er veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres, slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet, sier hun.

Svakere krone gir opptur

Norsk reiseliv har de siste par årene nytt godt av at den norske kronen har svekket seg betydelig på grunn av oljeprisens bratte fall og en serie rentekutt.

Kronesvekkelsen har gjort det billigere for utlendinger å besøke Norge og dyrere for nordmenn å feriere utenlands – begge deler positivt for norsk reiseliv.

– Fjoråret var nok et rekordår for reiselivsnæringen i Norge, med stadig flere besøkende og vekst i verdiskapingen. Få andre næringer, om noen, kan vise til tilsvarende utvikling i etterspørselen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Fem stolper

Regjeringen vil satse langs fem spor. Gode rammebetingelser, som skatte- og avgiftslettelser, næringsrettet forskning og innovasjon og bygging av vei og bane, er det ene.

Å utvikle et bærekraftig reiseliv står også sentralt. For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen vil regjeringen "samle og markedsføre" noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.

Samtidig vil regjeringen styrke samordningen mellom turistnæringen, kommuner, fylker og frivillige for å utvikle sterke reisemål. Det varsles en egen strategi for kultur og reiseliv.

Profilering

I tillegg understrekes betydningen av kunnskap og kompetanse og profilering av Norge som reisemål.

Innovasjon Norge skal fortsatt ha ansvaret for profileringen. Men det er behov for "bedre analyser av hvilken effekt aktivitetene" til organisasjonen har, sier regjeringen, som derfor setter i gang et arbeid for bedre å måle effekten av profileringsarbeidet Innovasjon Norge gjør.

Det er likevel ikke grunnlag for å konkludere med at dagens ordning er ineffektiv, understreker regjeringen.

Mer å lese på Rbnett:
 
Leses nå
 
Nyheter

Mann funnet død i Kristiansund

Politiet rykket lørdag ettermiddag ut til Nordlandet i Kristiansund, der et turfølge hadde funnet en død mann.

Fly til Molde måtte lande i Cardiff

Ekstra lang hjemreise for ferieturister fra Gran Canaria.

Jubelstemning på Sp-årsmøtet

– Jeg har aldri opplevd maken til stemning, sier Vestnes-ordføreren.

Barnekreftforeningen har fått inn 2,4 mllioner fra Facebook-kampanje

– Det er det meste vi har fått inn på så kort tid.

Nå er Ridderkroa i Tresfjord til salgs

Idar Seth (61) har drevet Ridderkroa siden 1991. Nå ønsker han avløsning.

-Føler verda har blitt litt mindre

Tidenes første internasjonale veke i Aukra blei braksuksess.

KRONIKK

Inkludering skjer i lokalsamfunnet

«Et aktivt, inkluderende folkestyre er nøkkelen til å løse dagens og framtidas samfunnsutfordringer.»