søndag 03.12 2017

LESERINNLEGG

Løsning finnes – glem gigantisk nasjonalt deponi for farlig avfall

lørdag 02.12 2017

LESERINNLEGG

Fogderistriden og Årø flyplass

«Molde er ingen trussel mot Ålesund, heller ikke mot Kristiansund. Trusselen for Møre og Romsdal er åpenbart de store byene, Oslo, Trondheim og selvfølgelig Bergen. Skal en kunne motvirke denne trusselen må en slutte å sloss og begynne å jobbe sammen.»

fredag 01.12 2017

LESERINNLEGG

– Hvor skal de ta pengene til skoleoppgraderingen fra?

15 år gamle Julian lurer på hva politikerne i Fræna tenker

torsdag 30.11 2017

LESERINNLEGG

– Mulighetene for finansiering av en tunnelløsning mellom Bolsønes og Lergrovik vurderes på nytt

Vil bruke besparelsen på E39 mellom Breivika og Molde til tunnel

tirsdag 28.11 2017

Kommentar på medieoppslag om Fremskrittspartiet og sykehusøkonomi

torsdag 23.11 2017

LESERINNLEGG

Ingen enkle løsninger i kampen mot skrantesjuke

tirsdag 21.11 2017

LESERINNLEGG

– Offentlige helse- og omsorgstjenester kan ikke styres som om det var privatkapitalistiske foretak, men må bygge på humanistiske verdier som tillit, likeverd og gjensidig respekt

LESERINNLEGG

– Som politikarar kan vi ikkje vere både arkitektar, bygningskyndige og økonomar

søndag 19.11 2017

LESERINNLEGG

«Billigere Møreakse»

«At SVV nå redefinerer hele MA-strekningen fra Ålesund til Molde fra en 4-feltsveg med 110 km/t til en 2-feltsveg med 80-90 km/t kan selvsagt virke mer edruelig enn den ukritiske pengerangelen man startet med. Samtidig river den hele rasjonalet bort fra trasévalget!»

fredag 17.11 2017

LESERINNLEGG

– Høringsprosessen må avsluttes og planen trekkes tilbake