Pioner: Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal er mannen som har gjort studier gratis tilgjengelige på Internett.
(Foto: Torill Skuseth)

Pioner: Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal er mannen som har gjort studier gratis tilgjengelige på Internett. Foto: Torill Skuseth

En ny verden har åpnet seg

Flere studenter betyr mer inntekter for høgskolen.

Høgskolen i Molde går nye veger for å kunne gi travle mennesker muligheter til faglig påfyll: De tilbyr forelesninger gratis via Internett.

Det betyr at mennesker i tidsklemma fra høsten kan følge et komplett utdanningsløp ved Høgskolen i Molde uten å være til stede på forelesningene. Alt er lagt ut gratis tilgjengelig på nettstedet Youtube. Det betyr at det eneste man trenger for å studere, er en pc og tilgang til Internett. Og uten å ha vært fysisk til stede på en eneste forelesning på Kvam, gir høgskolen muligheter for folk å komme til Molde for å ta eksamen – riktignok må man være tatt opp som student.

Til nå er materiell for utvalgte kurs gjort tilgjengelig for folk, men fra høsten blir det mulig å ta et årsstudium i informasjonsteknologi. Det er førsteamanuensis Per Kristian Rekdal som skal ha æren for at Molde er den første høgskolen i landet som legger ut et komplett utdanningsløp gratis tilgjengelig på nettet. Ideen har han hentet fra verdens beste universiteter i England og USA.

Vi tror Rekdal har rett når han tror at høgskolen vil få en trippeleffekt: Høgere kvalitet på undervisningen, fleksibilitet for studentene og god reklame for Høgskolen i Molde. Men ett punkt til kan tilføyes på lista: Flere studenter. Det betyr mer inntekter.

Også for studentene som følger forelesningen til Rekdal på campus, er Youtube-videoene nyttige. I ro og mak - og så mange ganger man vil - kan man på HiMoldeX få forklart det vanskelige.

Vi er spente på hvilke erfaringer man etter ei tid gjør seg av at studentene ikke er til stede på forelesningene. Hvor viktige er de faglige diskusjonene - og det faglige miljøet - for sluttresultatet? Og hvor mye har det å si at man ikke har muligheter til å stille spørsmål?

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Leder

LEDER MANDAG 21. AUGUST

Sommerles skaper økt leseglede

«En viktig ambisjon er at leseferdighetene utvikles gjennom skoleferien. For mange er det også utviklende å lære at bøker og lesing ikke nødvendigvis henger sammen med skole og lekser.»

LEDER LØRDAG 19. AUGUST

Spleiselag vil styrke Sjøfronten

«Skal Sjøfronten bli en suksess er samspill mellom offentlige og private interesser en nøkkel.»

LEDER FREDAG 18 AUGUST:

Høgskolen i Molde er på offensiven

«Tenk hva 5.000 studenter vil bety for Molde som utdanningsby!»

LEDER TORSDAG 17. AUGUST:

Helt skolefri gjennom valgkampen?

«Forslaget om maksgrense for antall elever per lærer må diskuteres i alle parti.»

LEDER ONSDAG 16. AUGUST

Retorikk er en del av verdidebatten

«Debattform og ordvalg er også et spørsmål om hvilke verdier man vektlegger. Politikerne er med på å sette en standard for samfunnsdebatten.»

– Vi sikter mot 10.000

Fræna utmerker seg med høyest vekst i barnetallet blant romsdalskommunene.

Laveste befolkningsvekst på over ti år

Ikke siden 2005 har befolkningsveksten vært lavere i andre kvartal i Norge.