Tips oss

Tips oss på 992 53 000

  • Ring 992 53 000
  • Send e-post til tips@rbnett.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord RB TIPS

Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Mer å lese på Rbnett:
Leder

LEDER TIRSDAG 24. MAI

Nye utfordringer i reformarbeidet

«Det er grunn til å spørre om lokalpolitikerne har fått gode nok verktøy.»

LEDER MANDAG 23. MAI

 Viktig med hotellenighet

«Nå er det viktig at man løfter blikket og ser framover sammen.»

LEDER LØRDAG 21. MAI

Den urimelige tusenlappen

«Dette handler mer om prinsipp enn om penger.»

LEDER FREDAG 20. MAI

Kraftigste alarm om gjeldsbyrden

«Det vil være mer enn dristig av politikerne å la lånegjelda fyke til værs.»

LEDER TORSDAG 19. MAI

Mindreårige må beskyttes bedre

«Foreldre må være til stede i sine barns digitale liv ...»

Fryktet reaksjonene etter tomtevalg

Følg rettssaka gjennom tekst og video her.

- Ba om at TV-kamera ble skrudd av

Ville ta hensyn til avskjediget sjukehusdirektør.

– Ikke helseforetakets jobb å balansere arbeidsmarked

– Tomtevalget skal avgjøres av Helse Midt – ikke av domstolen.