Tips oss

Tips oss på 992 53 000

  • Ring 992 53 000
  • Send e-post til tips@rbnett.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord RB TIPS

Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Mer å lese på rbnett.no:
Leder

LEDER LØRDAG 31. JANUAR:

Løfter statusen til norsk mat

«Konkurranser er med på å løfte statusen til kokkeyrket og norsk mat»

LEDER FREDAG 30. JANUAR:

Uviss framtid for Høgskolen i Molde

«Høgskolen i Molde er bærebjelken i kunnskaps- og kompetansemiljøet.»

LEDER TORSDAG 29. JANUAR:

Skal skogen vår selges?

«Vi mener det er rett av regjeringa å se på mulighetene for å bidra til å utvikle næringa.»

LEDER ONSDAG 28. JANUAR

Politikere som nekter å svare

«Politikere har et ansvar for å bidra til at saker blir opplyst.»

LEDER TIRSDAG 27. JANUAR:

Sluttpakker i offentlige selskap

«Sluttavtaler kan skape vanskelige situasjoner i offentlige selskap.»

Sjukehusinnhold klart før mai?

– Vi er opptatt av at det blir framdrift i sjukehusplanleggingen, sier Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd.

Dagbladet: Everton forhandler om Nyland

Landslagskeeperen er på vei til Premier League.

REPORTASJE

Tornesgullet på utstilling

Det oppsiktsvekkende gullfunnet Paul Norli gjorde på Tornes i sommer, er nå kommet i glassmonter.