Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Mer å lese på Rbnett:
Leder

LEDER ONSDAG 28. SEPTEMBER

Første stikk gikk til Clinton

«Trump gjorde seg ikke helt bort. Det er kanskje nok for mange.»

LEDER TIRSDAG 27. SEPTEMBER

Nærpolitiet og spesialiseringen

«Folk etterspør ikke først og fremst et kontor, men synlig politi.»

LEDER MANDAG 26. SEPTEMBER

Bortgjemt krigshistorie

«Det er en sterk og levende interesse for krigshistorien i Molde.»

LEDER TORSDAG 22. SEPTEMBER

For lite strid i fogderifylket?

«Noen vinnersak får verken Venstre eller KrF i Romsdal.»

LESERINNLEGG

- Nå bør det være E136 Romsdalen sin tur

Svar til regionvegsjefen om utbedringer av E136.

Gammelt asyl kan bli nytt borettslag

Tidligere asylmottak kan bli borettslag med 15 til 17 mindre leiligheter.

Tror ikke på store bomber fra Solholm

Sandøy-ordføreren er mer usikker på sin egen partileder.

Danser igang årets Rosa sløyfe-aksjon

Fokus i oktober er på genetisk kreft.