Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Siste nyheter

LEDER ONSDAG 16. APRIL:

Framtidsretta valg av vegtrasé

«Ferjefri E39 får betydning for næringsutvikling og hvor folk velger å bo og arbeide.»

LEDER MANDAG 14. APRIL:

Klart budskap: Tida er knapp

«Klimaendringene er allerede synlig flere steder ...»

LEDER FREDAG 11. APRIL:

Hva møter de som satser?

«Bøndene fortjener en faktabasert debatt – ikke enkelthistorier»

Søtt, billig og veldig usunt

«Både butikker og vi voksne har et ansvar for å begrense sukkerbruken»

LEDER TIRSDAG

Spent Sp-framtid med Borten Moe

«Senterpartiet ville ikke tålt å leve videre med den indre spenningen.»

Siste debatterte saker

- Ekkelt å komme borti slikt

Større omfang av hærverk i sentrum - knuste ruter og innbrudd flere steder. Politiet utelukker ikke sammenheng og ber om tips fra publikum.

Beredt 24 timer i døgnet

Zico er Romsdals eneste godkjente lavinehund.

Snøskredfaren avtar

Snøskredfaren er langfredag moderat over hele landet. Stigende temperatur, regn og sterk sol er hovedårsakene til faren for skred.

Turgåer fant død mann på fjellet i Ålesund

En ung mann ble skjærtorsdag funnet død på Emblemsfjellet i Ålesund kommune.

Fotgjengere førte til stengt tunnel

Fannefjordtunnelen stengt i natt. På vei hjem fra byen trosset to fortjengere politiets pålegg.

Quiz 5 - fra Atlanterhavsvegen!

Kortreiste påskenøtter på Rbnett hver dag - dagens nøtt er fra Atlanterhavsvegen.