Tips oss

Tips oss på 992 53 000

  • Ring 992 53 000
  • Send e-post til tips@rbnett.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord RB TIPS

Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Leder

LEDER FREDAG 19. DESEMBER:

Klar avgjørelse for Hjelset

«Vedtaket tok pasientene et nytt steg nærmere et nytt, moderne sjukehus»

LEDER TORSDAG 18. DESEMBER:

Riktig å fatte vedtak nå

«Av hensyn til pasientene var det viktig at denne saka ble behandlet nå.»

LEDER TIRSDAG 16. DESEMBER:

Mytene om sjefsavgangene

«I den opphetede debatten gjentas myten om at helselederne ble presset ut.»

LEDER LØRDAG 13. DESEMBER:

Moldes hodepine fortsetter i 2015

«Innbyggerne må være forberedt på trangere kår de to neste åra.»

LEDER FREDAG 12. DESEMBER

Renta på bunnivå

«Frykten for at Norge på sikt rammes hardt er stor.»

HJELSET VALGT SOM SJUKEHUSTOMT

– Jeg tar ansvaret for valget av Hjelset

Helseministeren til Rbnett: - Det faglige veide tyngst.

Her drøfter Kristiansund vegen videre

Uenighet om hvor raskt de vil aksjonere.

– Nå må vi over i neste fase

Ingen feiring på ordførerkontoret.

Her er Høies begrunnelse

Helseminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte fredag å legge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Hjelset.

– Sykehussaken skal prøves for retten

Tidligere ordfører i Kristiansund Dagfinn Ripnes (H) sier sykehussaken ikke er over.

Vil flytte Nordmøre til Sør-Trøndelag

TK-journalist maner til opprør og vil legge fylkesgrensa til Fursetfjellet.