Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Siste nyheter

LEDER TORSDAG 28. AUGUST:

Økt innsats mot kriminaliteten

«Et nytt politidistrikt Midt-Norge skal ikke være en Trondheimsstyrt bastion.»

LEDER ONSDAG 27. AUGUST:

Nytenking for å få billigere bolig

«Det må nytenking til for å kunne bygge smartere og billigere.»

LEDER TIRSDAG 26. AUGUST:

Viktig og god markering

« ... en støttemarkering for grunnverdier i det norske samfunn.»

LEDER MANDAG 25. AUGUST:

Slik kan vi ikke ha det lenger

«Det handler bare om politisk vilje og evne for å rydde opp.»

LEDER LØRDAG 23. AUGUST:

Hvor langt går ytringsfriheten?

«Ytringsfriheten er for viktig til at terrorister får ødelegge den»

Åpner Yoga-hus i Villa Bjerteli

Molde Yoga flytter inn i lokaler i Parkvegen.

Klaget på høy musikk - ble knivstukket

Dramatisk i Ålesund da naboen klaget på støy midt på natta.

Rammet av birkenfeberen

Flere hundre romsdalinger er rammet av birkenfeber. I helga blir noen av dem kurert.