Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Siste nyheter

LEDER MANDAG 28. JULI:

Viktig å forfølge all kriminalitet

"Det var rett og slett en virkelighetsbeskrivelse"

LEDER LØRDAG 26. JULI:

Det farlige sommerføret

«Dessverre er sommeren høgsesong for dødsulykker i trafikken.»

LEDER FREDAG 25. JULI:

Et kaldt gufs i sommer-Norge

«Det har nesten vært forhånds-varslet ...»

LEDER TORSDAG 24. JULI:

Matsikkerhet utfordres

« ... potensielt farlige matvarer kan havne på ditt og mitt fat. »

LEDER TIRSDAG 22. JULI:

Dramatisk for villaksen

«I sum gjør det norsk villaks til snart en truet art.»

Jo Inge Berget klar for Celtic

Ronny Daila låner angriperen fra Ole Gunnar Solskjær.

Søkte etter bomber ved Storkaia

Mandag kom det første turistskipet til Molde etter at terrortrusselen ble kjent.

Kun to informerte om terror på Facebook

Kommunene i Romsdal hadde lav eller ingen info om trusselen på Facebook.

Sovnet bak rattet

Tre personer er kritisk skadd og tre er hardt skadd i en trafikkulykke på E6 i Oppland.