Biskopen står på ungdommens side

«Biskopen møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger.»

Ungdom har en høy stjerne hos biskop Ingeborg Midttømme. Biskop Ingeborg møter ikke ungdom med en moralsk pekefinger når maidagene og -nettene innbyr til uteliv og festligheter. Hun fordømmer heller ikke ungdomskulturen, russetida og den sterke lojaliteten mange ungdommer føler til hverandre.

Biskop Ingeborg tar til orde for at voksne, og foreldrene i særdeleshet, bør stille opp og vise omsorg for ungdom. I intervjuet biskopen ga til Romsdals Budstikke sist lørdag ba hun foreldrene være mer tilstede sammen med ungdom for å støtte dem og vise omsorg. Biskop Ingeborg brukte et så dagligdags eksempel som å stille seg til rådighet som sjåfør nattestid. «Still gladelig opp som sjåfør. Ta det som en tillitserklæring hvis dere får lov», oppfordrer hun.

Vi har sans for den positive tilnærmingen biskop Ingeborg har for samspillet mellom ungdom og voksne. Hun ser ikke på ungdom, russetid og festetid som et problem. I stedet oppfordrer biskop Ingeborg foreldrene om å være mye mer til stede og kjenne til undomsmiljøene. Ungdommens forhold til alkohol er ett eksempel: Når ungdom er sammen og alkoholen tar tak, tøyer ungdom grensene lengre enn de har tenkt, påpeker biskopen og mener at trygge voksne kan hjelpe dem med å sette grenser. Ordningen med voksne som går natteravn, brukes som eksempel.

Det viktige budskapet biskopen har til foreldrene er at de må stille opp og være gode rollemodeller for ungdom. Vi synes biskopen får fram det vesentlige poenget: Voksne må ikke slippe tømmene og vente på at ungdommene skal finne de riktige verdiene på egen hånd. Voksne skal være omsorgspersoner som kjenner til ungdomsmiljøene, tar ansvar og ikke bare opptrer som en vaktstyrke.

Biskop Ingeborg viser et folkelig engasjement langt ut over det vi har vært vant til fra kirkens talspersoner. Hun er ikke redd for å bevege seg inn i grenselandet mellom kirke og sosial politikk, og får det til å bli helt naturlig. Gjennom å vise oppriktig respekt og omsorg for ungdom , håper vi biskop Ingeborgs oppfordring blir tatt på alvor.

Siste nyheter

LEDER TIRSDAG 16. SEPTEMBER:

Åpenheten i Sandøy kommune

«Uspesifiserte møter godtas ikke i offentlig forvaltning.»

LEDER LØRDAG 13. SEPTEMBER:

Unngår tørke for nye vegprosjekt?

«Regjeringen må holde ord og kommer med mer penger til vegutbygging.»

LEDER FREDAG 12. SEPTEMBER:

Tankevekkende om mobbing

«Fair play handler også om å akseptere hverandre.»

LEDER TORSDAG 11. SEPTEMBER:

Flytebrygge og innsyn til naust

«Hvor er Fræna kommunes rolle som rettleder i byggesaker? »

LEDER ONSDAG 10. SEPTEMBER:

Lytt til folket om vinter-OL i Oslo

«Å si nei vil være å sende et veldig tydelig signal til IOC.»

– Målet er gull

Ingrid Helene Rødal vil forbedre fjorårets bronse i NM i Bikini Fitness.

– Prestasjon av Rauma

Ingebrigt Steen Jensen var med da visjonsarbeidet i Rauma ble satt i gang. – Jeg gleder meg intenst over at den har gitt konkrete resultat, sier han.