(Foto: Oddbjørn Harnes)

Foto: Oddbjørn Harnes

Viktig med politi i distriktene

«Et synlig nærpoliti er en viktig del av beredskapen i politiet.»

Politimester Jon Steven Hasseldal ved Sunnmøre politidistrikt ønsker at politiet skal ha mulighet til å bestemme hvor i distriktet det skal være lensmannskontor. Dette var også tema da justiskomiteen på Stortinget gjestet Møre og Romsdal sist uke. De var mer eller mindre samstemt i at de ikke vil gi politimestrene makt til å kutte lensmannskontorene. Stortingsrepresentant Tove Lise Torve (Ap) sier til Sunnmørsposten at hun ikke ønsker en slik løsning fordi at hun frykter at det vil gå ut over beredskap og nærheten til befolkningen.

Vi er enige i at lensmannsstruktur ikke bør være en administrativ avgjørelse. Vi bor i et fylke med ferjesamband og fjelloverganger. Et synlig nærpoliti er en viktig del av beredskapen til etaten. Politiet er viktige for folks trygghetsfølelse. Dette skal man ikke undervurdere. Dersom man ønsker en annen struktur er det naturlig at dette blir tatt opp politisk. Politimesternes mening har sjølsagt betydning som grunnlag for en politisk vurdering. Men vi ønsker ikke et system hvor en etablert struktur kan ryddes vekk uten politisk behandling.

Politiets fellesforbund gjorde tidligere i år en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Den viser at politifolk landet rundt mener de mangler viktig utstyr for å kunne gjøre jobben på en god måte. Politiet mangler beredskapssystemer, biler, båter og utstyr. Spesielt gjelder dette i distriktene. Politiet lokalt gikk i fjor på denne tida ut med meldinga om at de måtte selge politibåten «Argus» for å få råd til å kjøpe nye politibiler. Dette er et lokalt eksempel på at etaten er under press. For politimesterne er dette sjølsagt utfordrende. Gjennom budsjettbehandlingen kan politikerne gi viktige styringssignal.

I undersøkelsen svarer politiet at de mangler et tilstrekkelig beredskapssystem. Tilfeldighetene rår, både når det gjelder hvem som er på vakt, hvilken kompetanse de har. Det samme er også tilfelle med hvem som treffes på telefonen og som da kan kalles inn til tjeneste, sa leder for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen til VG. I en slik hverdag tror vi nærpolitiet fortsatt har en viktig rolle.

Siste nyheter

LEDER TIRSDAG 22. JULI:

Dramatisk for villaksen

«I sum gjør det norsk villaks til snart en truet art.»

LEDER MANDAG 21. JULI:

Turistene løfter Raumabanen

«Samarbeid mellom NSB og lokale reiselivsaktører er nøkkelen.»

LEDER LØRDAG 19. JULI:

Løsning i sikte for fire ferjer

«Vi håper Ketil Solvik-Olsen viser handlekraft for Molde-Vestnes.»

LEDER TORSDAG 17. JULI:

Knutepunktene gir mangfold

«Kanskje burde kritikerne bruke litt lengre tid på å lese hele programmet?»

LEDER ONSDAG 16. JULI:

På tide å kutte ut kontantene?

«Mange frykter kontotapping mer enn de frykter å bli ranet på gata»

OBS-varsel fra meteorologene

Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare.

Ingen strand-kiosk tross stor etterspørsel

Dårlig omsetning er årsaka til at kiosken på Kringstadbukta er stengt.