(Foto: Scanpix)

Foto: Scanpix

Trenger nye tiltak for unge

«Det har vært en sterk økning i antallet unge på uføretrygd.»

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil gi tilskudd til bedrifter som ansetter ungdom som står i fare for å falle utenom arbeidsmarkedet, skriver Aftenposten. Bjurstrøm har allerede snakket med NHO om sitt forslag. Hun ønsker å rydde plass til en slik satsing i revidert nasjonalbudsjett som regjeringa legger fram i mai. Ordningen skal hjelpe unge mennesker som har det vanskelig i et fritt arbeidsmarked, for eksempel unge som sliter med psykiske problemer eller rus.

Det er et spennende tiltak
arbeidsministeren fremmer. For mange unge mennesker vil det være av stor betydning å få prøve seg i arbeidslivet. Forskning viser at dette er den beste vegen ut av hverdagen som støttemottaker. Utfordringen er at mange bedrifter ikke våger å ta risikoen som det medfører å ansette en ung person som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Bedriften vil kunne motta lønnstilskudd i opptil tre år. I tillegg åpnes det for at den som får jobben kan være midlertidig ansatt i opptil tre år. Det er viktig at dette praktiseres ryddig.

Aftenposten har de siste ukene omtalt flere interessante problemstiller rundt unge arbeidsledige. Dette har skapt en sunn politisk debatt om hvordan Nav sin tiltakspakke fungerer. Det er spesielt alvorlig at mange unge mennesker ikke får den oppfølgingen de trenger. Artiklene har også vist at det er store forskjeller mellom ulike regioner. I Telemark får 70 prosent av de som gjennomfører «arbeid med bistand» fast jobb. I Sogn og Fjordane er det til sammenlikning 15 prosent som ender om med fast jobb.

Et lønnstilskudd kan virke motiverende for bedrifter. I første omgang vil man iverksette et prøveprosjekt med 500 personer. Dersom dette gir ønskede resultater vil man vurdere å videreføre prosjektet. Samtidig som man jobber med den overordnede problemstillingen tror vi det kan være lurt å sette i gang slike prøveprosjekter. Da får man en rask pekepinn på om man oppnår de ønskede resultater. Norge har opplevd en sterk økning i antallet unge på som mottar uføretrygd. Ifølge statsråden har antallet uføre 20 -24-åringer økt fra 2506 til nå 3682 på seks år. Dette viser tydelig behovet for nye tiltak.

Mer å lese på Rbnett:
Leder

LEDER FREDAG 21. OKTOBER

Molde har klart to vanskelige år

«Molde fungerer som en svamp som suger opp i seg arbeidskraft.»

LEDER TORSDAG 20. OKTOBER

Flere på flukt utfordrer Norge

«Forstemmende hvis Norge skal være det minst rause landet i Europa.»

LEDER ONSDAG 19. OKTOBER

Greit å ha fakta på bordet

«Det har vært skapt et inntrykk av at Nordmøre bare fikk smulene.»

LEDER TIRSDAG 18. OKTOBER

Orkidé inn på konstruktivt spor

«Vi oppfatter regionrådets uttalelse som konstruktiv.»

LEDER MANDAG 17. OKTOBER

Regiondebatten ned på jorda

«Graset er ikke grønnere på andre siden av fylkesgrensa.»

Larvik-profiler skryter av Moldes nye håndballsjef

Svenske Magnus Johansson overtar som trener 1. november.

LESERINNLEGG

- Ingen innsigelser mot Lønset-bruk

Vegvesenet: - Vi kjørte åpen prosess mot naboene.

Ønsker lensmannskontor i Eide/Fræna og på Vestnes

Politimester Ingar Bøen synes polititilbudet ble litt for tynt enkelte områder.