(Foto: Scanpix)

Foto: Scanpix

Trenger nye tiltak for unge

«Det har vært en sterk økning i antallet unge på uføretrygd.»

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil gi tilskudd til bedrifter som ansetter ungdom som står i fare for å falle utenom arbeidsmarkedet, skriver Aftenposten. Bjurstrøm har allerede snakket med NHO om sitt forslag. Hun ønsker å rydde plass til en slik satsing i revidert nasjonalbudsjett som regjeringa legger fram i mai. Ordningen skal hjelpe unge mennesker som har det vanskelig i et fritt arbeidsmarked, for eksempel unge som sliter med psykiske problemer eller rus.

Det er et spennende tiltak
arbeidsministeren fremmer. For mange unge mennesker vil det være av stor betydning å få prøve seg i arbeidslivet. Forskning viser at dette er den beste vegen ut av hverdagen som støttemottaker. Utfordringen er at mange bedrifter ikke våger å ta risikoen som det medfører å ansette en ung person som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Bedriften vil kunne motta lønnstilskudd i opptil tre år. I tillegg åpnes det for at den som får jobben kan være midlertidig ansatt i opptil tre år. Det er viktig at dette praktiseres ryddig.

Aftenposten har de siste ukene omtalt flere interessante problemstiller rundt unge arbeidsledige. Dette har skapt en sunn politisk debatt om hvordan Nav sin tiltakspakke fungerer. Det er spesielt alvorlig at mange unge mennesker ikke får den oppfølgingen de trenger. Artiklene har også vist at det er store forskjeller mellom ulike regioner. I Telemark får 70 prosent av de som gjennomfører «arbeid med bistand» fast jobb. I Sogn og Fjordane er det til sammenlikning 15 prosent som ender om med fast jobb.

Et lønnstilskudd kan virke motiverende for bedrifter. I første omgang vil man iverksette et prøveprosjekt med 500 personer. Dersom dette gir ønskede resultater vil man vurdere å videreføre prosjektet. Samtidig som man jobber med den overordnede problemstillingen tror vi det kan være lurt å sette i gang slike prøveprosjekter. Da får man en rask pekepinn på om man oppnår de ønskede resultater. Norge har opplevd en sterk økning i antallet unge på som mottar uføretrygd. Ifølge statsråden har antallet uføre 20 -24-åringer økt fra 2506 til nå 3682 på seks år. Dette viser tydelig behovet for nye tiltak.

Siste nyheter

Priser som gir motivasjon

«Det viktigste er anerkjennelsen og at man inspirerer andre.»

LEDER LØRDAG 20. SEPTEMBER:

Bilbeltepåbud i skolebussene

«Kanskje kan ordningen med beltevakter være løsningen?»

LEDER FREDAG 19. SEPTEMBER:

Kampen mot arbeidslivskrim

«Det skal være enkelt å være seriøs, og vanskelig å være kjeltring.»

LEDER TORSDAG 18. SEPTEMBER:

Klimakamp i flere omganger

«Men det er stor politisk uenighet om hva som gir best resultat.»

LEDER ONSDAG 17. SEPTEMBER:

Hvem skal eie Moldemarka?

«Med samarbeid og smidighet burde det gå an å få til gode grep i Moldemarka»

Fem brannbiler til stabbursbrann

En mann bodde i Stabburet, men var ikke hjemme.

Er dette en revolusjon?

Ny skipsinnredning monteres uten verktøy. Angvik-selskap har internasjonal enerett. Se designet her!

«Det er feil å si at jeg er blitt herdet, for det er så alvorlig, det som livet har påført meg»

Magne Hoseth (33) vet alt om livets nedturer. Med fotballen som terapi har han lært å nyte oppturene.