Garanti for en verdig alderdom

«Uten lovfestet rett, blir verdighetsgarantien mest flotte ord.»

Det er mange fine ord som beskriver hva slags tilbud eldre og pleietrengende mennesker skal få den dagen de ikke lenger er i stand til å klare seg sjøl. Det velmente målet er at alle skal få pleie- og omsorg på riktig nivå til rett tid. Men i praksis blir det ofte et spørsmål om faglig skjønn og hvilke ressurser som er tilgjengelig når mannen på 80 eller kvinna på 90 trenge pleie døgnet rundt.

Under en konferanse i Molde sist uke ble det understreket av representanter fra pleie- og omsorgstjenesten i kommunene at ingen har rett til sjukeheimsplass. Ingen kan heller med loven i handa kreve enerom den dagen man kommer på en sjukeheim. Dette er blant de mest brennbare spørsmålene helsevesenet stilles overfor.

Fra 1. januar i år trådte en ny helsereform i kraft. Samhandlingsreformen gir kommunene ansvaret for at innbyggerne får helsetjenestene de trenger, uavhengig av hvem som leverer tjenestene. I starten av en reform kan der være mange uløste spørsmål, men det er for vagt hva slags rettigheter innbyggerne har når det kommer til stykke.

Loven gir innbyggerne rett til nødvendig helsehjelp. Men fremdeles er det ingen lovfestet rett som sier at når du blir så sjuk eller hjelpeløs at du trenger sjukeheimsplass, så er det kommunens plikt å skaffe deg en. Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen har gjennom mange år ivret for å lovfeste retten til sjukeheimsplass. Regjeringen, støttet av KrF og Venstre, innførte for et drøyt år siden en verdighetsgaranti. En garanti om at eldre blant annet skal ha rett til privatliv, medbestemmelsesrett og til kvalitet i omsorgen. Men uten lovfestet rettighet, blir verdighetsgarantien mest flotte ord.

Vi mener de eldre må få tydeligere rettigheter, slik at det ikke blir finurlige definisjoner om hva som ansees som nødvendig helsehjelp den dagen de trenger det. Kanskje er vegen å gå at Stortinget gir eldre og pleietrengende en lovfestet rett, også til sjukeheimsplass. Samtidig må Regjeringen og Stortinget følge opp med å bevilge pengene som trengs til kommunene. Da kan et økende antall eldre føle trygghet for at de får en verdig alderdom. Det er dit vi vil.

Mer å lese på Rbnett:
 
Leses nå
 
Leder

LEDER ONSDAG 23. AUGUST

Kontrollrutinene som sviktet

«Vi må våge å spørre oss sjøl om nærheten til utøveren gjør noe med hvordan vi ser på saka.»

LEDER MANDAG 21. AUGUST

Sommerles skaper økt leseglede

«En viktig ambisjon er at leseferdighetene utvikles gjennom skoleferien. For mange er det også utviklende å lære at bøker og lesing ikke nødvendigvis henger sammen med skole og lekser.»

LEDER LØRDAG 19. AUGUST

Spleiselag vil styrke Sjøfronten

«Skal Sjøfronten bli en suksess er samspill mellom offentlige og private interesser en nøkkel.»

LEDER FREDAG 18 AUGUST:

Høgskolen i Molde er på offensiven

«Tenk hva 5.000 studenter vil bety for Molde som utdanningsby!»

LEDER TORSDAG 17. AUGUST:

Helt skolefri gjennom valgkampen?

«Forslaget om maksgrense for antall elever per lærer må diskuteres i alle parti.»

Penger og pensjon fikk fart på eldredebatt

Høg temperaturen på eldredebatten i rådhuset i Molde onsdag kveld.

Leilighet gikk én million over takst

Rekordstort oppmøte på visning av sentrumsnær leilighet i Molde.

Til sjukehus etter paragliderulykke

Kvinne landa på fjellhylle i Giske.