Kulturgaven til Eresfjord

«Eresfjord har tradisjoner for å skreddersy opplevelser for folk.»

Eresfjord har fått en ny tilvekst til attraksjonene. I helga foretok bygdas utvandrede sønn, Fred Kavli, den offisielle åpningen av Kavli Moen Gård. Milliardæren, som bor i USA, har brukt mer enn 30 millioner kroner på å restaurere bygninger og bygge opp barndomsgården til en hærskapelig gjestegård. Gården har Fred Kavli gitt en stiftelse ansvaret for å drive og forvalte. På den måten har Fred Kavli ment at gjestegården skal være lokalsamfunnets eiendom.

Noen bygder er heldige
og får nyte godt av at bygdas menn eller kvinner har bygget seg opp anselige formuer. Men det er ingen automatikk i at de som besitter rikdom, skal dele den med bygda de kommer fra. I Fred Kavlis tilfelle er røttene til heimbygda Eresfjord så sterke at han har valgt å bruke litt av pengene sine til å skape noe som formidler stoltheten over å være eresfjording. Restaurerte bygninger skal sammen med mat- og naturopplevelser formidle noen av kulturverdiene bygda har. Dette er Kavlis verk. Og det kan eresfjordingene være stolt over.

Eresfjord har for øvrig tradisjoner med å skreddersy opplevelser for folk. Gjestegårdene som baserer seg på fiske i elva Eira har gjennom flere generasjoner gitt Eresfjord renommé som en naturperle. Kavli Moen Gård er et nytt tilskudd til tradisjonen med lokale natur- og kulturopplevelser i bygda.

85 år gamle Fred Kavli ser gjestegården i Eresfjord som mulig vertskapssted for utdeling av Kavli-prisene. Det kan trekke internasjonal oppmerksomhet til bygda. «Verden kan godt få komme til Eresfjord», sier Fred Kavli. Vi ønsker Eresfjord til lykke med den nye gjestegården, og håper den blir til glede og gagn for alle i bygda og for hele Nesset.

Mer å lese på Rbnett:
 
Leses nå
 
Leder

LEDER MANDAG 21. AUGUST

Sommerles skaper økt leseglede

«En viktig ambisjon er at leseferdighetene utvikles gjennom skoleferien. For mange er det også utviklende å lære at bøker og lesing ikke nødvendigvis henger sammen med skole og lekser.»

LEDER LØRDAG 19. AUGUST

Spleiselag vil styrke Sjøfronten

«Skal Sjøfronten bli en suksess er samspill mellom offentlige og private interesser en nøkkel.»

LEDER FREDAG 18 AUGUST:

Høgskolen i Molde er på offensiven

«Tenk hva 5.000 studenter vil bety for Molde som utdanningsby!»

LEDER TORSDAG 17. AUGUST:

Helt skolefri gjennom valgkampen?

«Forslaget om maksgrense for antall elever per lærer må diskuteres i alle parti.»

LEDER ONSDAG 16. AUGUST

Retorikk er en del av verdidebatten

«Debattform og ordvalg er også et spørsmål om hvilke verdier man vektlegger. Politikerne er med på å sette en standard for samfunnsdebatten.»

– Kun Nesaksla er aktuell for gondolbane

Et samstemt formannskap vedtok å jobbe videre med prosjektet.