Gruer seg Skolestart er starten på tunge tider for mange som føler seg mobbet. Kan nye regler hjelpe? (Foto: NTB scanpix)

Gruer seg Skolestart er starten på tunge tider for mange som føler seg mobbet. Kan nye regler hjelpe? Foto: NTB scanpix

LEDER TORSDAG 10. AUGUST

Lettere å få hjelp mot mobbing?

«Det skal være trygt å gå på skolen – ikke noe å grue seg til.»

Det er snart skolestart, og de fleste barna gleder seg til å begynne på skolen. Dessverre er det også en del skolebarn som gruer seg til skolen igjen på grunn av mobbing. Heldigvis er det blitt mye mer åpenhet rundt temaet. Stadig flere forteller om hvordan de opplevde skoletida og hvordan de ble preget av å bli mobbet av medelever og til og med av lærere. Det bidrar til å hjelpe mobbeoffer, og skape mer oppmerksomhet om temaet både for foreldre og skoleansatte.

Flere av våre kommuner har vært gjennom runder i rettsapparatet etter at tidligere elever har gått til sak. Sist var en kvinne som vant fram og fikk nesten tre millioner kroner i erstatning etter skolegang i Aukra kommune. Kommunen ble dømt for å ha opptrådt uaktsomt og ikke oppfylt opplæringslovens krav til psykososiale miljø. Vi har også saker der elever ikke har nådd fram med sine søksmål.

Fra 1. august trådte den nye regelverket mot mobbing i kraft. Regelverket forplikter skolen til å reagere når det kommer meldinger om mobbing, og det forplikter også kommunene til å lage en plan for strakstiltak. Skolene må dokumentere alt de gjør i slike saker, og Fylkesmannen har fått myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rettigheter. Hvis en elev og elevens foresatte opplever at skolen ikke tar tak i en mobbesak på en god måte, kan de varsle Fylkesmannen etter ei uke. Nye regler mot mobbing vil ikke radere bort all mobbing i skolen. Men Fylkesmannen ruster seg til å ta tak i dette, og det blir spennende å se hvordan systemet vil virke for dem som blir rammet. For noen vil dessverre fortsatt bli utsatt for mobbing.

Fem prosent av de 33.000 elevene i Møre og Romsdal sier de blir mobbet på skolen. Det er ille å tenke på at så mange som 1500–1600 skolebarn opplever dette. Det er vondt for barna, og det er vondt for familiene deres. Alvorlighetsgraden vil sjølsagt variere, og det er de færreste sakene som ender opp med klagesaker. I fjor var det åtte klager. Vi håper den nye reglementet er med på å sette dagsorden mot mobbing på alle skoler. Det skal være trygt å gå på skolen – ikke noe man gruer seg til.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Leder

LEDER ONSDAG 23. AUGUST

Kontrollrutinene som sviktet

«Vi må våge å spørre oss sjøl om nærheten til utøveren gjør noe med hvordan vi ser på saka.»

LEDER MANDAG 21. AUGUST

Sommerles skaper økt leseglede

«En viktig ambisjon er at leseferdighetene utvikles gjennom skoleferien. For mange er det også utviklende å lære at bøker og lesing ikke nødvendigvis henger sammen med skole og lekser.»

LEDER LØRDAG 19. AUGUST

Spleiselag vil styrke Sjøfronten

«Skal Sjøfronten bli en suksess er samspill mellom offentlige og private interesser en nøkkel.»

LEDER FREDAG 18 AUGUST:

Høgskolen i Molde er på offensiven

«Tenk hva 5.000 studenter vil bety for Molde som utdanningsby!»

LEDER TORSDAG 17. AUGUST:

Helt skolefri gjennom valgkampen?

«Forslaget om maksgrense for antall elever per lærer må diskuteres i alle parti.»

Penger og pensjon fikk fart på eldredebatt

Høg temperaturen på eldredebatten i rådhuset i Molde onsdag kveld.

Leilighet gikk én million over takst

Rekordstort oppmøte på visning av sentrumsnær leilighet i Molde.

Til sjukehus etter paragliderulykke

Kvinne landa på fjellhylle i Giske.