Kompromiss Molde og Romsdal Turistforening ønsker å bevare den eldste delen av Storlihytta. Samtidig ønsker de et ombygging og utvidelse av andre deler av hytta. Vi mener dette kan være et fornuftig kompromiss.
(Foto: Arkitektkontoret BBW)

Kompromiss Molde og Romsdal Turistforening ønsker å bevare den eldste delen av Storlihytta. Samtidig ønsker de et ombygging og utvidelse av andre deler av hytta. Vi mener dette kan være et fornuftig kompromiss. Foto: Arkitektkontoret BBW

LEDER MANDAG 17. JULI

Hva er alternativet for Storlihytta?

«Vi frykter at alternativet til en restaurering og ombygging er videre forfall.»

Molde og Romsdal Turistforening (MRT) ønsker å skape nytt liv i Storlihytta i Moldemarka. Den tradisjonsrike hytta har en historie tilbake til 1890. Store deler av bygningsmassen er preget av forfall. MRT har derfor søkt, og fått støtte til, ombygging og restaurering av hytta. Tanken er å beholde den eldste delen fra 1890, samt bygge et tilbygg som viser tida vi er inne i. Prosjektet har støtte fra det politiske flertallet i Molde. Fylkeskommunen har besluttet at de ikke ønsker å klage prosjektet. Sist torsdag varslet imidlertid Riksantikvaren at de kommer til å gjøre en sjølstendig vurdering av både bygningen og dispensasjonen.

Å gjøre endringer på et gammelt bygg skaper fort diskusjoner. Spesielt når det ligger i et område som kommunen sjøl har definert som en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Moldemarka er et populært turområde som betyr mye for folkehelsa i kommunen. Molde og Romsdal Turistforening (MRT) er en eier som kan bidra til aktivitet rundt Storlihytta. På mange måter er de en ideell eier. Det betyr ikke at de kan gjøre som de vil i en slik sak. Vi opplever imidlertid at de har søkt om et fornuftig kompromiss som ivaretar flere interesser samtidig. Den eldste delen av hytta vil bli bevart, det er av stor betydning for byen og historien. Samtidig trenger MRT en annen type funksjonalitet for å kunne bruke Storlihytta som turisthytte. De legger på mange måter opp til bevaring gjennom bruk. Ordfører Torgeir Dahl har rett når han påpeker at MRT er en turistforening, ikke et museum.

I denne saka er det verdt å spørre seg om hva som er alternativet til forslaget som nå foreligger. MRT har etter overtakelsen for to år siden på mange måter tatt ansvar for Storlihyttas framtid. Vi frykter at alternativet til en restaurering og ombygging er videre forfall. Foreningen har tidligere sagt at de ikke har mulighet til å påta seg ansvaret ved en fullstendig restaurering av hele bygningen. For oss kan det se ut som om det var dette fylkesrådmannen vektla da han besluttet at de ikke vil klage. Vi håper Riksantikvaren også ser denne siden av saka.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Leder

LEDER MANDAG 24. JULI

Store muligheter i filmproduksjon

«Filmproduksjoner og reklameinnspillinger kan gi verdifull reklame til vår region»

LEDER LØRDAG 22. JULI

Uærlige velgere og usynlige strømninger

«De ukjente velgerne kan komme til å vippe kampen om stortingsplassene.»

LEDER FREDAG 21. JULI

Flere trusler mot villaksen

«Vi mennesker, direkte eller indirekte, står bak trusselen.»

LEDER TORSDAG 20. JULI:

En helt spesiell festivalopplevelse

«Vi håper at Molde kommune og Moldejazz kan være med på å ta vare på Gulljazz. Dette er en tradisjon som skaper glede og gode festivalminner»

LEDER ONSDAG 19. JULI

To sparebanker ser framtida sammen

«Vi tipper flere tenker på navnet Romsdal Sparebank.»

15.000 rederiansatte har mistet jobben bare de siste par årene

Dramatisk nedgang for bransjen i Møre og Romsdal.