Aksjonerer: Etter bruddet i jordbruksforhandlingene har det vært flere aksjoner. Bondeorganisasjonene vil bevisstgjøre forbrukerne på verdien av norsk landbruk.Foto: Bjørn Brunvoll
(Foto: Bjørn Brunvoll)

Aksjonerer: Etter bruddet i jordbruksforhandlingene har det vært flere aksjoner. Bondeorganisasjonene vil bevisstgjøre forbrukerne på verdien av norsk landbruk.Foto: Bjørn Brunvoll Foto: Bjørn Brunvoll

LEDER FREDAG 19. MAI

Stor spenning rundt bøndenes kamp

«Senterpartiets framgang har gjort at flere partier har fått opp øynene for velgerpotensialet i distriktssaker»

Tirsdag ble det brudd i forhandlingene mellom regjeringa og landbruksorganisasjonene. Avstanden mellom tilbud og krav skal være på godt over en milliard kroner. Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er forhandlingsleder for bøndene. Han mener at regjeringens forslag til jordbruksavtale vil svekke norsk matproduksjon. For å synliggjøre dette gjennomfører Bondelaget en aksjon i landets matvarebutikker for å bevisstgjøre forbrukerne. I går var det aksjoner i Molde, på Åndalsnes og flere andre steder i vårt distrikt. Det er ventet flere aksjoner de kommende dagene

Landbruket gir grunnlag for mange arbeidsplasser i distriktene. Bøndenes verdiskapning og inntektsutvikling er derfor relevant for mange distriktskommuner. Regjeringspartiene har de siste åra forsøkt å gjøre store endringer i landbrukspolitikken. Vi er bekymret for retningen på enkelte av disse tiltakene. Vi opplever at det i regjerings politikk er en favorisering av de store enhetene. Det kan være positivt, men en slik satsing må ikke gå på bekostning av dem som av ulike årsaker ikke har mulighet til å gjøre de samme satsingene. Norsk landbruk er avhengig av at det er levelige vilkår for både liten og stor. Skal man løfte landbruket som næring må man også satse på de små- og mellomstore gardsbrukene. For landbruket i vår region er det viktig. Før forhandlingene startet sa Bondelaget i Møre og Romsdal at kravet fra bøndene er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Årets jordbruksforhandlinger er interessant av flere årsaker. Regjeringen ønsket å forankre sin politikk gjennom en egen Stortingsmelding. Her møtte de sterk motstand. Samtidig har det blitt økende oppmerksomhet rundt de sterke sentraliseringskreftene i samfunnet. Senterpartiets framgang har gjort at flere partier har fått opp øynene for velgerpotensialet som ligger i distriktssaker. Etter bruddet er det vanlig at regjeringa sender statens siste tilbud til Stortinget. Det blir spennende å se om, og eventuelt hvem, av de politiske partiene som gir sin tilslutning. Spesielt er situasjonen krevende for Venstre.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Leder

LEDER MANDAG 22. MAI

Flott sportsånd løfter sykkelsporten

Hendelsen i Tour de Norway var en fin gest til Edvald Boasson Hagen. Samtidig var det en markering av hvordan utøverne ønsker idretten.

LEDER LØRDAG 20. MAI

Helsevesen i verdenstoppen

«Enda hyggeligere er det for alle som hver dag møter norsk helsevesen.»

LEDER FREDAG 19. MAI

Stor spenning rundt bøndenes kamp

«Senterpartiets framgang har gjort at flere partier har fått opp øynene for velgerpotensialet i distriktssaker»

LEDER TORSDAG 18. MAI

Kan USAs allierte stole på Trump?

For USAs allierte må Donald Trumps forhold til Russland framstå som naivt.

LEDER TIRSDAG 16. MAI

Den nye, usynlige kriminaliteten

Betaler du løsepenger for at datamaskinen skal åpnes, er du med og finansierer kriminalitet.

Boligbrann i Molde

Alle nødetatene har rykket ut til en boligbrann i Fjellbruvegen.

Satyricon kommer til Molde

Bandet skal spille i det gamle kulturhuset.

Lang tiltaleliste for ung romsdaling

Må svare for tjuveri, ruspåvirket kjøring og bruk av narkotika.