Ingen grunn til å vingle: Det nye sjukehuset på Hjelset skal ha fullverdig fødeavdeling. Vi tar for gitt at sjukehuset også skal ha barneavdeling. (Foto: Nordic — Office of Architecture)

Ingen grunn til å vingle: Det nye sjukehuset på Hjelset skal ha fullverdig fødeavdeling. Vi tar for gitt at sjukehuset også skal ha barneavdeling. Foto: Nordic — Office of Architecture

LEDER TORSDAG 20. APRIL

Stå fast på et fullverdig sjukehus

Vi tar for gitt at akuttsjukehuset også skal ha fullverdig tilbud til sjuke barn.

Usikkerheten har blusset opp igjen om hva det nye fellesjukehuset på Hjelset skal inneholde. Senterpartiet i Kristiansund har tatt initiativ for å få sjukehussaka opp til ny politisk behandling. Begrunnelsen Senterpartiet bruker, er at forutsetningene som ble lagt til grunn da Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (forkortet til SNR) ble vedtatt, etter Sps oppfatning er i ferd med å fordufte. Da SNR ble vedtatt, lå det til grunn at sjukehuset skal inneholde funksjonene dagens to sjukehus i Kristiansund og Molde tilsammen har. Det betyr blant annet at SNR også skal ha barneavdeling.

Vi synes det er både trist og helt unødvendig at det skapes uklarhet om hva innholdet i det nye sjukehuset skal være. Helseminister Bent Høie (H) var tydelig da han besluttet at fellessjukehuset skal ligge på Hjelset, at sjukehuset skal bli et bedre tilbud til befolkningen enn dagens to sjukehus tilsammen. Selvsagt skal det nye sjukehuset ha ei fullverdig fødeavdeling. Det er også ettertrykkelig vedtatt av styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge da konseptrapporten og hovedfunksjonsprogrammet ble godkjent. Å reise spørsmål ved fødeavdelingen blir rett og slett oppkonstruert.

Når det gjelder barneavdelingen, som i dag er ved Kristiansund sykehus, er holdningen helt identisk i Romsdal og på Nordmøre: Nysjukehuset skal ha fullverdig barneavdeling. Etter vår mening har administrasjonen i Helse Møre og Romsdal, med adm. direktør Espen Remme i spissen, vært unnvikende og diffus når de har fått spørsmål om SNR også skal ha barneavdeling. Det åpner for spekulasjoner om at mer skal til Ålesund. Ei arbeidsgruppe skal gi direktøren råd om dette før sommeren. Vi tar for gitt at et fullverdig akuttsjukehus også skal ha et fullverdig tilbud til sjuke barn. At Senterpartiet i Kristiansund inviterer til ny sjukehusdebatt, er ikke uventet. Partiet hadde suksess i Kristiansund i lokalvalget for to år siden med å snakke bevaring av dagens sjukehusstruktur. For pasientene i hele Romsdal og Nordmøre vil fellessjukehuset med fødeavdeling og barneavdeling bety et enda bedre helsetilbud. Og det er vel hensikten når staten investerer i nytt sjukehus?

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Vi tar for gitt at akuttsjukehuset også skal ha fullverdig tilbud til sjuke barn.

Leses nå
 
Leder

LEDER ONSDAG 28. JUNI 2017

Trøblete start på sommerferien

Reisegarantien skal være like sterk sjøl om billettprisen i utgangspunktet var lav.

LEDER TIRSDAG 27. JUNI

Ta godt imot unge på sommerjobb

«De ungdommene som er så heldig å få en sommerjobb må vi ta godt vare på.»

LEDER LØRDAG 24. JUNI

Nesset Musikkfest skapte folkefest

«Nesset Musikkfest er et godt eksempel på hvordan investeringer i kultur skaper gode ringvirkninger.»

LEDER TORSDAG 22. JUNI

Molde må finne den gode vegløsningen

«Utformingen av vegløsningene vil sette sitt preg på Molde i mange tiår framover.»

Dahl ansatt på direkten

Ingen utlysning av rådmannsstillingen i nye Molde kommune.

– Billettsalget går unna

Til helga forvandles Reknesparken til fornøyelsesparken.

Geir Larsen er Vard Aukras nye direktør

Overtar sjefsstolen i hjørnesteinsbedriften i heimkommunen.