LEDER TORSDAG 20. APRIL

Stå fast på et fullverdig sjukehus

Vi tar for gitt at akuttsjukehuset også skal ha fullverdig tilbud til sjuke barn.

Ingen grunn til å vingle: Det nye sjukehuset på Hjelset skal ha fullverdig fødeavdeling. Vi tar for gitt at sjukehuset også skal ha barneavdeling.   Foto: Nordic — Office of Architecture

Vi tar for gitt at akuttsjukehuset også skal ha fullverdig tilbud til sjuke barn.

Leder

Usikkerheten har blusset opp igjen om hva det nye fellesjukehuset på Hjelset skal inneholde. Senterpartiet i Kristiansund har tatt initiativ for å få sjukehussaka opp til ny politisk behandling. Begrunnelsen Senterpartiet bruker, er at forutsetningene som ble lagt til grunn da Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (forkortet til SNR) ble vedtatt, etter Sps oppfatning er i ferd med å fordufte. Da SNR ble vedtatt, lå det til grunn at sjukehuset skal inneholde funksjonene dagens to sjukehus i Kristiansund og Molde tilsammen har. Det betyr blant annet at SNR også skal ha barneavdeling.

Vi synes det er både trist og helt unødvendig at det skapes uklarhet om hva innholdet i det nye sjukehuset skal være. Helseminister Bent Høie (H) var tydelig da han besluttet at fellessjukehuset skal ligge på Hjelset, at sjukehuset skal bli et bedre tilbud til befolkningen enn dagens to sjukehus tilsammen. Selvsagt skal det nye sjukehuset ha ei fullverdig fødeavdeling. Det er også ettertrykkelig vedtatt av styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge da konseptrapporten og hovedfunksjonsprogrammet ble godkjent. Å reise spørsmål ved fødeavdelingen blir rett og slett oppkonstruert.

Når det gjelder barneavdelingen, som i dag er ved Kristiansund sykehus, er holdningen helt identisk i Romsdal og på Nordmøre: Nysjukehuset skal ha fullverdig barneavdeling. Etter vår mening har administrasjonen i Helse Møre og Romsdal, med adm. direktør Espen Remme i spissen, vært unnvikende og diffus når de har fått spørsmål om SNR også skal ha barneavdeling. Det åpner for spekulasjoner om at mer skal til Ålesund. Ei arbeidsgruppe skal gi direktøren råd om dette før sommeren. Vi tar for gitt at et fullverdig akuttsjukehus også skal ha et fullverdig tilbud til sjuke barn. At Senterpartiet i Kristiansund inviterer til ny sjukehusdebatt, er ikke uventet. Partiet hadde suksess i Kristiansund i lokalvalget for to år siden med å snakke bevaring av dagens sjukehusstruktur. For pasientene i hele Romsdal og Nordmøre vil fellessjukehuset med fødeavdeling og barneavdeling bety et enda bedre helsetilbud. Og det er vel hensikten når staten investerer i nytt sjukehus?