Ingen grunn til å vingle: Det nye sjukehuset på Hjelset skal ha fullverdig fødeavdeling. Vi tar for gitt at sjukehuset også skal ha barneavdeling. (Foto: Nordic — Office of Architecture)

Ingen grunn til å vingle: Det nye sjukehuset på Hjelset skal ha fullverdig fødeavdeling. Vi tar for gitt at sjukehuset også skal ha barneavdeling. Foto: Nordic — Office of Architecture

LEDER TORSDAG 20. APRIL

Stå fast på et fullverdig sjukehus

Vi tar for gitt at akuttsjukehuset også skal ha fullverdig tilbud til sjuke barn.

Usikkerheten har blusset opp igjen om hva det nye fellesjukehuset på Hjelset skal inneholde. Senterpartiet i Kristiansund har tatt initiativ for å få sjukehussaka opp til ny politisk behandling. Begrunnelsen Senterpartiet bruker, er at forutsetningene som ble lagt til grunn da Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (forkortet til SNR) ble vedtatt, etter Sps oppfatning er i ferd med å fordufte. Da SNR ble vedtatt, lå det til grunn at sjukehuset skal inneholde funksjonene dagens to sjukehus i Kristiansund og Molde tilsammen har. Det betyr blant annet at SNR også skal ha barneavdeling.

Vi synes det er både trist og helt unødvendig at det skapes uklarhet om hva innholdet i det nye sjukehuset skal være. Helseminister Bent Høie (H) var tydelig da han besluttet at fellessjukehuset skal ligge på Hjelset, at sjukehuset skal bli et bedre tilbud til befolkningen enn dagens to sjukehus tilsammen. Selvsagt skal det nye sjukehuset ha ei fullverdig fødeavdeling. Det er også ettertrykkelig vedtatt av styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge da konseptrapporten og hovedfunksjonsprogrammet ble godkjent. Å reise spørsmål ved fødeavdelingen blir rett og slett oppkonstruert.

Når det gjelder barneavdelingen, som i dag er ved Kristiansund sykehus, er holdningen helt identisk i Romsdal og på Nordmøre: Nysjukehuset skal ha fullverdig barneavdeling. Etter vår mening har administrasjonen i Helse Møre og Romsdal, med adm. direktør Espen Remme i spissen, vært unnvikende og diffus når de har fått spørsmål om SNR også skal ha barneavdeling. Det åpner for spekulasjoner om at mer skal til Ålesund. Ei arbeidsgruppe skal gi direktøren råd om dette før sommeren. Vi tar for gitt at et fullverdig akuttsjukehus også skal ha et fullverdig tilbud til sjuke barn. At Senterpartiet i Kristiansund inviterer til ny sjukehusdebatt, er ikke uventet. Partiet hadde suksess i Kristiansund i lokalvalget for to år siden med å snakke bevaring av dagens sjukehusstruktur. For pasientene i hele Romsdal og Nordmøre vil fellessjukehuset med fødeavdeling og barneavdeling bety et enda bedre helsetilbud. Og det er vel hensikten når staten investerer i nytt sjukehus?

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Vi tar for gitt at akuttsjukehuset også skal ha fullverdig tilbud til sjuke barn.

Leses nå
 
Leder

LEDER TORSDAG 17. AUGUST:

Helt skolefri gjennom valgkampen?

«Forslaget om maksgrense for antall elever per lærer må diskuteres i alle parti.»

LEDER ONSDAG 16. AUGUST

Retorikk er en del av verdidebatten

«Debattform og ordvalg er også et spørsmål om hvilke verdier man vektlegger. Politikerne er med på å sette en standard for samfunnsdebatten.»

LEDER TIRSDAG 15. AUGUST

Sender bestilling, men får ingen svar

«Har Stortinget delegert fra seg den reelle makta til helsebyråkratene?»

LEDER MANDAG 14. AUGUST

Tøffere miljøkrav til cruiseskipene

«Staten må bygge anlegg som forsyner cruiseskip med strøm fra land.»

LEDER LØRDAG 12. AUGUST

Kampen om de kristne velgerne

«Listhaug gjør det hun er best til – å snakke til sine egne tilhengere.»

– Det har vært et eventyr

Rostein-rederiet på Harøya med hele 200 millioner kroner i overskudd.

TERRORANGREP I BARCELONA

– Det oppsto voldsom panikk

Steinar Husby fra Molde befant seg bare 50 meter unna der terrorbilen kjørte inn i folkemengden i Barcelona.

12 drept i terrorangrepet

12 mennesker ble drept og 80 skadd i terrorangrepet.