LEDER ONSDAG 19. APRIL

Trønderflørten i ferd med å kjølne?

«Det haster for Nordmøre med en avklaring om trønderfrieriet.»

Får støtte Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund får mer og mer støtte for sin holdning til regiontilhørighet.  Foto: Erik Birkeland

Leder

I etterkant av en opphetet sjukehusdebatt var det mange i Kristiansund og de nordligste nordmørskommunene som ønsket å bli en del av Trøndelag. Nå når Trøndelag har sagt ja til å utrede en mulig innlemming av kommunene, kan det virke som om interessen i Kristiansund er i ferd med å kjølne. Etter at ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund tok bladet fra munnen og la fram også hva man risikerte ved å bytte region, fikk han straks passet sitt påskrevet av både lokalavisa og av de ivrigste utmeldingstilhengerne. Men nå får ordføreren massiv støtte både fra andre parti i byen og fra politiske ledere fra nabokommunene.

Orkideleder og Smøla-ordfører Roger Osen (Ap) sier det er meget lite sannsynlig at Stortinget vil godkjenne en søknad som vil flytte 15 prosent av innbyggerne ut av fylket. Det samme Stortinget har sagt at Møre og Romsdal får bestå som egen region til tross for at det blir et av de aller minste fylkene.

I påska gikk Kristiansunds varaordfører Ragnhild Helseth ut og mante til økt samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal. Også Senterpartiets leder i Kristiansund, Berit Frey, gikk i går ut og støttet ordførerens forsøk på å dempe trøndersuget.

Det ramses opp mange faktorer som settes i spill ved å la trønderne overta. Det var trønderne som ville legge ned hurtigbåten til Kristiansund – den ble reddet av Møre og Romsdal. Trøndelag har ikke støttet høgskolemiljøet i Kristiansund, og da vegen nordover ble utbedret i Møre og Romsdal, stoppet det opp straks man kom over grensa til Trøndelag.

Fylkespolitikere sør for Fursetfjellet kan fort sette deler av Nordmøre på vent dersom man over lang tid skal vente på en avklaring om Trøndelag-sporet. Det er ikke heldig for Møre og Romsdal, og det er i alle fall ikke heldig for et splittet Nordmøre.

Vi synes politikerne som har gått ut de siste dagene har ført debatten inn på et konstruktivt spor. Det er på tide å samle kreftene til et felles løft for hele fylket der Nordmøre sjølsagt skal ha sin rettmessige del av kaka.